Geloven verkennen

Ontdekken wat geloven inhoudt in het leven van alledag

Vroeg of laat komt tijdens de pioniersreis God ter sprake. We nodigen mensen vrijblijvend uit om te verkennen wat het christelijk geloof kan betekenen in het leven van alledag. Dat noemen we ‘geloven verkennen’. Maar wat bedoelen we dan? En hoe doe je dat?

Geloven is meer dan het bekend zijn met bepaalde informatie over God en Jezus. Geloven is een werkwoord en raakt aan alle aspecten van het leven.
En geloven leidt tot navolging. Jezus volgen gaat over goedheid, genade, barmhartigheid en je vijanden liefhebben.

Bij geloven verkennen gaat het erom ‘vrijblijvend uitnodigend’ te zijn. De uitdaging is om mensen uit te nodigen om geloven te verkennen, zonder dat dat een voorwaarde wordt om betrokken te kunnen zijn bij de pioniersplek.

Als er mensen zijn met interesse in het christelijk geloof, wat heeft jullie pioniersplek hen dan te bieden? En hoe beginnen jullie als je met mensen geloven gaat verkennen?

Artikelen

Ter info: Artikelen hieronder worden zichtbaar als in de module: Berichten een bericht wordt toegevoegd die is gekoppeld aan het kernthema: Geloven verkennen.

Basisartikel

Viervoudig luisteren is ook bij ‘geloven verkennen’ belangrijk. In een nieuwbouwwijk zal het snel gaan over opvoeding en wat je je kinderen meegeeft. De context van een verzorgingshuis roept vragen op over leven en dood, en over omgaan met beperkingen. Als je pioniert met creatieve mensen, kan improvisatietheater rond een Bijbelverhaal de start zijn van een goed gesprek over geloven. En in een monastieke pioniersplek ligt de nadruk op stilte en rust: dan kan de vraag spelen hoe je balans vindt in het leven.


In onze pioniersplek is het erg belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Ze zijn niet geïnteresseerd in de Bijbel of in verhalen over Jezus. Mensen willen praten over wat hen bezighoudt en zijn op zoek naar steun bij moeilijke momenten. En ze zijn benieuwd naar ons, naar hoe wij leven en wat ons bezighoudt. Dan komt geloof ook op een natuurlijke manier ter sprake. Als ik inschat dat iemand daarvoor openstaat, nodig ik soms mensen uit om samen een verhaal over Jezus te lezen en daarover door te praten.

Boekentips

Bekijk hieronder de boekentips voor Geloven verkennen:

  • Boeken tip 1
  • Boeken tip 2
  • Boeken tip3

Verdieping

Het kan spannend zijn met mensen over het geloof te praten. In dit filmpje gaat Bert Roor in op de vraag hoe je geloof ter sprake kan brengen. Daarin noemt hij een aantal belemmering en hoe je kan groeien in vrijmoedigheid.

Pionierstest

Klik hier om de pionierstest voor het kernthema: Geloven verkennen te starten.

Handige links!

Wil je meer weten over geloven verkennen? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken:

  • Lees het uitgebreidere basisartikel (PDF) over geloven verkennen
  • Een verdiepend artikel (PDF) over het praktisch vormgeven van geloven verkennen
  • Een aantal boekentips (en een speltip) over het kernthema geloven verkennen
  • He bovenstaande filmpje van Bert Roor met een tweetal oefeningen
  • Alpha Nederland biedt de Alpha-cursus aan. Een cursus die de afgelopen jaren door heel Nederland is gegeven om het Christelijk geloof te verkennen met mensen.