Geloven verkennen

Ontdekken wat geloven inhoudt in het leven van alledag

Vroeg of laat komt tijdens de pioniersreis God ter sprake. We nodigen mensen vrijblijvend uit om te verkennen wat het christelijk geloof kan betekenen in het leven van alledag. Dat noemen we ‘geloven verkennen’. Maar wat bedoelen we dan? En hoe doe je dat? 

Geloven is meer dan het bekend zijn met bepaalde informatie over God en Jezus. Geloven is een werkwoord en raakt aan alle aspecten van het leven. 

En geloven leidt tot navolging. Jezus volgen gaat over goedheid, genade, barmhartigheid en je vijanden liefhebben. 

Het is goed om te beseffen dat je als pioniersteam een voorbeeldfunctie hebt. Bezoekers kijken naar jullie om te zien wat geloven in het leven betekent. Past wat je zegt ook bij wat je doet? Dat betekent niet dat je een supergelovige moet zijn om te pionieren. Maar wel dat je transparant leeft, met vallen en opstaan achter Jezus aan.

Bij geloven verkennen gaat het erom ‘vrijblijvend uitnodigend’ te zijn. Drammen is uit den boze. De uitdaging is om mensen uit te nodigen om geloven te verkennen, zonder dat dat een voorwaarde wordt om betrokken te kunnen zijn bij de pioniersplek. 

Als je het Christelijk geloof gaat verkennen doe je dat met een vorm die bij de deelnemers past. Als je geloven verkent met mensen in een verzorgingstehuis zullen er eerder gesprekken plaatsvinden die te maken hebben met leven en dood. Op een monastieke plek kies je voor meditatie en stilte.

Als er mensen zijn met interesse in het christelijk geloof, wat heeft jullie pioniersplek hen dan te bieden? En hoe beginnen jullie als je met mensen geloven gaat verkennen?

Pionierstest geloven verkennen

Geloven verkennen

Elk kernthema heeft een (uitgebreid) basisartikel en een filmpje. Per kernthema is er ook verdiepend materiaal. Kennis is belangrijk. We bieden deze daarom op verschillende manieren aan. Herhaling helpt te onthouden en diverse werkvormen ondersteunen mensen met verschillende leerstijlen. De volgende vragen zijn niet bedoeld om te testen. De intentie is om eerder opgedane kennis opnieuw boven te halen. Veel succes!

 

Lees verder

No post found!