Vriendenkring voortrekker

Een vriendenkring draagt de kosten van de aanstelling van de voortrekker

BoeidendDe voortrekker van de pioniersplek voorziet in eigen onderhoud door middel van een vriendenkring. Dit zijn persoonlijke contacten. De voortrekker communiceert op persoonlijke voet met deze achterban. Dit is een veel voorkomend model onder zendelingen (zowel in het binnen- als buitenland).

Voor- en nadelen van dit model

Voordelen van dit model: De pioniersplek heeft beschikking over een (fulltime) kracht, zonder personele kosten op te nemen in de begroting. Dit is een enorme besparing op de begroting. In de meeste gevallen zijn personele uitgaven namelijk de grootste kostenpost. Het is een stap naar low budget pionieren. Het is ook een voordeel dat de voortrekker proactief zal zijn in het behalen van resultaten. Deze kan de voortrekker delen met de achterban om het belang van haar of zijn werk te laten zien. Tenslotte is de voortrekker organisatorisch sterk, relationeel en een netwerker. Dit is noodzakelijk om een vriendenkring te onderhouden en zijn goede eigenschappen voor een voortrekker van een pioniersplek.

Nadelen van dit model: Als de voortrekker vertrekt, zijn er geen financiële middelen om een andere voortrekker in dienst te nemen. De voortrekker neemt de vriendenkring mee. Dat de vriendenkring van de voortrekker vaak meer geïnteresseerd is in het wel en wee van de voortrekker (en in mindere mate in de pioniersplek) is ook een nadeel. De voortrekker moet zich extra inspannen om de eigen vrienden ook tot tot vrienden van de pioniersplek te maken. Tenslotte is de voortrekker niet (financieel) afhankelijk van de pioniersplek of een ander bestuurlijk orgaan. Ook de achterban kan de pioniersplek als persoonlijke bediening van voortrekker beschouwen. Daardoor is het lastiger de pionier aan te sturen en kan deze meer zijn eigen weg gaan.

Voorbeelden van dit model

De voortrekkers van Boeiend! in Rotterdam, Taste! in Delft en mensen van ICP Nederland passen dit model met succes toe.