Vrienden van de pioniersplek

Een vriendenstichting ondersteunt de pioniersplek structureel 

KerkopdeKopHet verschil met het vorige model is, dat hier de  plek en niet de voortrekker gesteund wordt. Het model is vergelijkbaar met dat van musea en andere culturele instellingen. Deze hebben eigenlijk allemaal een ‘Vrienden van .. Stichting’. In dit model wordt een beroep gedaan op mensen die de plek een warm hart toedragen en vaak staat er iets tegenover. Dat kan een jaarlijks evenement zijn of iets anders leuks.

Dit model kan ook een manier zijn om bepaalde nadelen van het voorgaande model te ondervangen. In feite worden beide modellen dan gecombineerd.

In het filmpje laat Wilma een folder zien, hier kun je deze als PDF dowloaden.

Voor- en nadelen van dit model

Voordelen van dit model: Er ontstaat een achterban waar het pioniersteam een beroep op kan doen (dat kan ook voorbede zijn). Een grotere groep betrokkenen draagt de plek.

Nadelen van dit model: Er zijn situaties waarin het niet anders kan, maar een risico van extern geld is altijd beperkt eigenaarschap bij de eigen groep. Nog een nadeel is de extra bestuurlijke en administratieve last van een stichting. Dit kun je ondervangen door de bankrekening van de zendende gemeente te gebruiken. Dan kan zeggenschap wel een issue worden. Ook kan bij de achterban twijfel ontstaan of de bijdrage wel echt volledig ten goede komt aan de pioniersplek (en niet ergens bij de zendende gemeente blijft hangen).

Voorbeelden van dit model

De Haven en Kerk op de Kop zijn twee van het groeiend aantal pioniersplekken die dit model toepassen als een van hun financieringsmodellen.

Als je vragen hebt over dit financieringsmodel kun je contact opnemen met Hendrik Klaver (Kerk op de Kop): hendrik@kerkopdekop.nl of 06-46954046.