Subsidie voor activiteiten

De sociaal-maatschappelijke activiteiten van de pioniersplek laten subsidiëren

SeinpostSlingeIn de participatiesamenleving liggen er nieuwe kansen voor het ontvangen van subsidie voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Lokale overheden en sociaal-maatschappelijke fondsen snakken vaak naar betrouwbare partners die echt deel uitmaken van een wijk of een gebied. De pioniersplek kan zo de diaconale taak oppakken en uitbreiden en de presentie in een buurt versterken.

Voor- en nadelen van dit model

Voordeel van dit model is, dat er betaald wordt voor geleverde diensten, wat dit model de nodige stevigheid geeft.

Nadeel is, dat de politiek de laatste jaren grillig opereert, zeker ook richting religieuze organisaties (religiestress). Wat de ene wethouder een warm hart toedraagt kan een ander zomaar weer koud laten of een heet hoofd opleveren. Als reactie hierop brengen een aantal pioniers de sociaal-maatschappelijke activiteiten onder in een aparte stichting.

Voorbeelden van dit model

Seinpost Slinge in Rotterdam en Buurtvrij Kerckebosch in Zeist zijn voorbeelden van pioniersplekken die werken met dit model.

Als je vragen hebt over dit financieringsmodel kun je contact opnemen met Dick van den Bogaart (Seinpost Slinge): dick@seinpostslinge.nl of 06-28173928.