(sociale) onderneming

Het combineren van een geloofsgemeenschap met een (sociale) onderneming

Een sociale onderneming is een onderneming, waarmee dus geld verdiend wordt. Het verschil met een ‘gewone’ onderneming is, dat geld verdienen geen doel op zich is, maar dienstbaar is aan een maatschappelijk doel. In dit geval wordt in de sociale onderneming het geld verdiend voor de pioniersplek. In feite lijkt dit model dus op het tentenmakersmodel, met dit verschil dat het geld dichter bij huis verdiend wordt. Tegelijkertijd kan de onderneming ook de missie van de pioniersplek ondersteunen. In het onderstaande filmpje zie je hoe ondernemerschap en pionieren in elkaars verlengde liggen.

Voor- en nadelen van dit model

Een voordeel is dat er een echt verdienmodel is. Er wordt geld verdiend binnen een onderneming, waardoor de pioniersplek zelfvoorzienend is.

Een nadeel is, dat ondernemerschap gemakkelijk op gespannen voet kan komen te staan met (stroperige) kerkelijke structuren en daardoor kan loszingen van de kerk. Je doet het er ook niet zomaar even bij. Het opzetten van een sociale onderneming kost zomaar drie dagen per week! Het gevaar is dat het verdienmodel meer tijd en inspanning van je vraagt dan de pioniersplek.

Voorbeelden van dit model

Het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum is een voorbeeld van een pioniersplek die werkt met dit model. Begeleiding en inspiratie kun je ook vinden bij de Firma Hoe Dan Wel (geen pioniersplek).