Low budget kerk

Door nauwelijks geld uit te geven is er geringe aandacht voor geldwerving nodig.

YoursIn dit model zit de winst vooral aan de kant van de kostenbeheersing. In de praktijk betekent dit dat je volop de beschikbare middelen inzet. Als je een ruimte zoekt, kun je gebruik maken van een huiskamer of een plein in de buurt. Het pioniersteam (en voortrekker) bestaat uit vrijwilligers of mensen die een andere inkomstenbron hebben (bijvoorbeeld door werk naast het pionieren of een vriendenkring). En gedoneerde spullen en materialen kun je gebruiken voor je activiteiten.

Voor- en nadelen van dit model

De voordelen van dit model zijn evident: wat er niet uitgaat hoeft er ook niet in te komen! De pioniers reizen licht en dat kan snelheid geven. Een nadeel kan zijn dat het allemaal wat te informeel en te licht blijft.

Er zijn aantal redenen waarom we (Yours!) kiezen voor de low budget kerk:

Ten eerste brengt geld werk met zich mee. Je moet een deugdelijke administratie aanleggen, bijhouden wat je uitgaven zijn en periodiek bespreken hoe het gaat met de financiën. Kortom één persoon is veel tijd kwijt met het bijhouden van de administratie en deze kan dus een kleinere of geen bijdrage leveren aan het pionieren. Door low budget te werken komt er meer tijd vrij voor waar het echt om gaat bij het pionieren!

Ten tweede maakt het mensen creatiever in het bedenken van oplossingen die geen geld kosten en ook nog wat extra’s toevoegen qua sfeer (huiselijke sfeer bij iemand thuis) of in het café (waar je dan zichtbaar bent als kerk wat ook nog weer mooie gesprekken op kan leveren).

Een ander belangrijk argument is dat er geen geld is voor beroepskrachten. Alle taken voeren we dus zelf uit. Dit maakt het in onze beleving veel duurzamer en toekomstbestendiger. Je ziet toch vaak als de beroepskracht wegvalt alles uit elkaar valt. Iedereen is zo gewend dat de betaalde pionier de motor is.

Een voorbeeld van dit model

Yours! in Drachten is een voorbeeld van een pioniersplek waar dit model wordt toegepast. Als je vragen hebt over dit financieringsmodel kun je met hen contact opnemen: janneke.plantinga@gmail.com of telefonisch via 06-42662121.

Verdieping

Wat hebben aardappels en bestendiging met elkaar gemeen? Michael Moynagh laat dat in dit filmpje zien. Hij is enthousiast over de ‘low budget kerk’, omdat het zo eenvoudig is. Iedereen kan het doen.