Giften van eigen betrokkenen

Via regelmatige giften stevige inkomsten vanuit de eigen geloofsgemeenschap

Boei90Dit is in feite het meest klassieke model, dat we kennen van de kerkelijke bijdrage. Het is denkbaar dat een pioniersplek op een bepaald moment gaat meedoen met kerkbalans. Als dit een stap te ver is kan ook op andere manieren een beroep worden gedaan op de eigen betrokkenen, of ze nu als leden worden beschouwd of bijvoorbeeld als deelnemers of vrienden. Hoe dan ook is het belangrijk vanaf het begin aan een cultuur van geven en bijdragen te werken.

Hier vind je allerlei tips en een stappenplan om actief een bijdrage van je eigen betrokken te gaan vragen.

Voor- en nadelen van dit model

Voordeel van dit model is dat het eigenaarschap veronderstelt en bevordert. Een ander voordeel is het dat inkomsten uit je eigen groep komen en je dus onafhankelijk van externe financiering kunt opereren.

Nadeel is dat sommige bezoekers zich onder druk gezet kunnen voelen. Inmiddels geloven we binnen de leergemeenschap wel dat we vaak te voorzichtig zijn in wat we vragen van mensen. Deelnemers vinden het waarschijnlijk normaler dan we denken!

Een voorbeeld bij dit model

Bij VitamineG en Boei90 uit Wateringen passen ze dit model met succes toe.

Ook pioniersplek de Stroom uit Kampen vraagt actief een bijdrage van de bezoekers. Daar hebben ze een mooie flyer (PDF) voor gemaakt. Ook hebben ze een filmpje opgenomen om op een ludieke manier geld onder de aandacht te brengen.