Doorgaande fondsenwerving

Doorgaande fondsenwerving als structurele inkomstenbron

Een fonds op zichzelf kan nooit als structurele bron van inkomsten worden gezien. Fondsen zijn altijd eindig en moeten op termijn vervangen kunnen worden door andere inkomstenbronnen. Maar met wisselende fondsen en met specifieke deelprojecten binnen of vanuit de pioniersplek, kan het wel lang een structurele inkomstenbron blijven. Het loont dus zeker de moeite om te blijven investeren in fondsenwerving.

Crowdfunding is daarbij ook een interessante vorm, die enigszins overlapt met vrienden van de pioniersplek of een netwerk van ondernemers. Maar het is meer gericht op eenmalige giften voor hele specifieke doelen. Het hoeven dus ook niet perse structurele contacten te zijn. Als er maar enthousiasme gegenereerd kan worden voor het specifieke doel van de crowdfunding.

Hier kun je het bidboek lezen dat Hinne Wagenaar in het filmpje laat zien.

Voor- en nadelen van dit model

Een voordeel van dit model is dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van het geld dat beschikbaar is bij allerlei fondsen en bij het publiek. Ook kan het bij een aantal fondsen om grote bedragen gaan.

Een nadeel is dat het om tijd en expertise vraagt om deze bronnen te vinden en op een goede manier aan te boren. Dit is meestal ook niet het type werk waar pioniers veel energie van krijgen.

Een voorbeeld van dit model

Nijkleaster in Jorwert is een voorbeeld van een pioniersplek die structureel veel fondsen binnenhaalt.

Als je vragen hebt over dit financieringsmodel kun je contact opnemen met Hinne Wagenaar (htwagenaar@nijkleaster.nl) of Gerko Last (glast@nijkleaster.nl).