Financieringsmodellen

Twaalf manieren voor financiering

Download basisartikelHoe kun je je pioniersplek voor een langere termijn betaalbaar maken? Iedere pioniersplek heeft een verdienmodel nodig. Of meerdere verdienmodellen. Want zelfs als je kiest voor een lowbudget pioniersplek heb je uitgaven. Daar moeten inkomsten tegenover staan. Onder een verdienmodel verstaan we de manier waarop een pioniersplek inkomsten genereert. Maar aan welke modellen moeten we dan denken? Hieronder staan twaalf modellen die we hebben onderverdeeld in vier clusters. In alle gevallen is het belangrijk om de donateurs zoveel mogelijk te benaderen als partners in missie; betrek hen in de missie van de pioniersplek.

Eigen inkomsten genereren:

 1. Via regelmatige giften stevige inkomsten vanuit de eigen geloofsgemeenschap
 2. Het combineren van een geloofsgemeenschap met een (sociale) onderneming
 3. Deelnemers of afnemers laten betalen voor activiteiten en dienstverlening

Weinig kosten maken:

 1. Voortrekkers die vrijwillig veel tijd investeren naast een reguliere baan (tentenmakers)
 2. Een leefgemeenschap die de pioniersplek draagt, zodat er minder betaalde inzet nodig is
 3. Low-budget kerk met nauwelijks uitgaven

Externe financiering zoeken:

 1. Persoonlijke vriendenkring geeft financiële steun aan de voortrekker
 2. Vriendenstichting steunt de pioniersplek structureel
 3. Een zakelijk netwerk rond de pioniersplek
 4. Doorgaande fondsenwerving

Samenwerken met anderen:

 1. De sociaal-maatschappelijke activiteiten van de pioniersplek laten subsidiëren
 2. Blijvende ondersteuning door de zendende kerk(en), in een wederkerige relatie

Elk model heeft specifieke randvoorwaarden en vereist bepaalde kennis en kunde. Daarom past niet elk model bij elke pioniersplek. Het is belangrijk op tijd voor een model te kiezen, want bijvoorbeeld een leefgemeenschap start je niet in een jaar.