Vragen bij het evalueren

Net als bij de start, staat ook bij de evaluatie het viervoudig luisteren centraal. Bij elke luisterrichting geven we je hulpvragen. Ook de pioniersreis zie je terug in die vragen. Deze vragen zijn bedoeld om je een idee te geven van wat belangrijk is.

Hoe heeft verbinding met de context zich ontwikkeld?
 • Welke tips en waardering hebben niet (zo) betrokken mensen voor de pioniersplek?
 • Hoe hebben jullie ingespeeld op wat er leeft in jullie omgeving?
 • Hoe heeft de samenwerking met niet-kerkelijke organisaties en personen zich ontwikkeld?
 • Op welke manieren voegt de pioniersplek wat toe aan de context?
Hoe heeft verbinding met elkaar zich ontwikkeld in pioniersteam en netwerk?
 • Welke ontwikkelingen waren er in het pioniersteam qua diepgang en qua omvang?
 • Hoe heeft onderlinge betrokkenheid in het netwerk zich ontwikkeld?
 • Hoeveel mensen komen gemiddeld minimaal één keer per maand bij een activiteit?
 • Hoeveel procent van deze mensen was eerder niet kerkelijk actief?
 • Hoeveel mensen dragen actief bij aan de organisatie en financiën van de pioniersplek?
Hoe heeft verbinding met God zich ontwikkeld?
 • Welke ontwikkelingen waren er qua geloof en spiritualiteit in het pioniersteam?
 • Op welke manieren helpt de pioniersplek mensen om geloven te verkennen?
 • Welke ontwikkelingen waren er qua geloof en spiritualiteit in het netwerk?
 • In hoeverre is de pioniersplek al toe aan de viering van sacramenten in eigen kring?
Hoe heeft verbinding met de kerk als groter geheel zich ontwikkeld?
 • Op welke manier kreeg het contact met de gemeente(n) vorm en was dat constructief?
 • Wat hebben de betrokken lokale gemeente(n) geleerd van de pioniersplek?
 • Welke invloed heeft de leergemeenschap vanuit de landelijke kerk gehad op het proces?
 • Over welke zaken is intensief met de pionierbegeleider gesproken en wat leverde dat op?

Overigens, naar onze overtuiging zijn deze vragen niet alleen behulpzaam voor pioniersplekken. Ook bestaande kerken zouden – met een kleine vertaalslag – bij deze vragen stil kunnen staan.

>> Terug naar de informatie over evalueren.