Reflecteren & evalueren

Tussentijds ontwikkelverslagen en evalueren in het derde jaar

Als pioniersplek ga je officieel van start nadat de samenwerkingsovereenkomst is getekend. Aan het einde van elk pioniersjaar (niet per sé gelijk aan een kalenderjaar) maak je een beknopt ontwikkelverslag. In het derde jaar evalueer je extra stevig, omdat op basis daarvan ook over de toekomst besloten wordt. Op deze plek vind je alle benodigde informatie rond het evalueren.

Pionieren is een proces van continu luisteren, plannen maken, ontdekken wat wel en niet werkt en bijsturen. Bij de ontwikkeling en evaluatie is daarom niet de centrale vraag of er precies is gebeurd wat in het pioniersplan staat. Het belangrijkste is dat het pioniersteam door de evaluatie nieuwe dingen leert en helder krijgt hoe ze verder kunnen. En dat er uitwisseling is met de samenwerkingspartners, zodat zij goed op de hoogte zijn.

Wat wordt er geëvalueerd?

Luisteren en kerkzijnWat evalueer je bij de ontwikkeling van een pioniersplek? Net als bij de start staat ook bij de evaluatie het viervoudig luisteren centraal. Bij elke luisterrichting zijn er hulpvragen. Ga hierover het gesprek aan met mensen uit je doelgroep, mensen uit de zendende kerk en binnen je team.

De evaluatie gaat over het proces én over het resultaat, over kwantiteit én over kwaliteit. Daarbij is de centrale vraag of het pionieren ‘vruchtbaar’ is geweest. Vruchtbaarheid gaat niet alleen over aantallen mensen, maar ook over geloofsontwikkeling, over impulsen tot vernieuwing die van het pionieren zijn uitgegaan, over nieuwe inzichten, etc.

Dit proces wordt bij elke pioniersplek ondersteund en begeleid door de pionierbegeleider.

Tussentijdse ontwikkelverslagen

Na het eerste en na het tweede pioniersjaar schrijft het pioniersteam een kort ontwikkelverslag. Dat is een hulpmiddel om te reflecteren op de ontwikkelingen. De centrale vraag is: ontwikkelt zich een nieuwe, doorgaande vorm van kerkzijn, met mensen die niet naar een kerk gingen? Een financieel verslag is onderdeel van het ontwikkelverslag.

  • Zie hier een voorbeeld van het tussentijds ontwikkelverslag (PDF). Een formulier om in te vullen is op te vragen bij Peter den Hoedt.
Evalueren in het derde jaar

Tijdens het derde pioniersjaar krijgt een proces van evalueren en besluiten vorm, zodat helder is wat je daarna kunt verwachten. Het is wijs om een jaar vóór afloop van de samenwerkingsovereenkomst te beginnen met dit proces.

Bij het proces van terugkijken en vooruitkijken zijn alle samenwerkingspartners uit de overeenkomst betrokken. De grootste rol is daarbij weggelegd voor het pioniersteam.

  • Lees vooraf dit artikel over evalueren in het derde jaar (PDF)
  • Zie hier een voorbeeld van het evaluatieverslag in het derde jaar (PDF). Een formulier om in te vullen is op te vragen bij Peter den Hoedt.
  • Zie hier een voorbeeld van het vervolgplan (PDF) voor ná het derde jaar. Een formulier om in te vullen is op te vragen bij Peter den Hoedt.
  • Zie hier een voorbeeld van de financiële verantwoording (PDF) over het derde jaar. Een formulier om in te vullen is op te vragen bij Peter den Hoedt.