KIJK NAAR CHRISTUS EN ZOEK MENSEN IN DE MARGE OP

EEN OPEN BRIEF

Aan de leidinggevenden en bestuurders van de kerken in Nederland,

Alweer even geleden sprak een gemeentestichter op een conferentie voor christelijke
studenten. De conferentie ging over de toekomst van de kerk in Nederland. De pionier
vertelde over zijn keuze om met zijn gezin in een Haagse aandachtswijk te gaan wonen
en over het ontstaan van een nieuwe geloofsgemeenschap daar. Na zijn verhaal vroeg
een van de studenten wat nu precies het verschil is tussen een ‘gemiddelde kerk’ en zijn
geloofsgemeenschap. Toen vertelde de pionier:

‘Tijdens een van onze vieringen op de late zondagochtend, nadat we samen hadden
gebruncht, stond het verhaal van de wijngaard van Nabot uit I Koningen 21 centraal. In
dit bijbelverhaal zorgt koningin Izebel ervoor dat haar man, koning Achab, de wijngaard
van Nabot met geweld toch in bezit krijgt. Een vrouw voor wie dit verhaal helemaal nieuw
was, begon zich steeds meer op te winden en kon haar woede niet meer inhouden. ‘Wat
een kutwijf!’, riep ze uit.

Hij zei vervolgens dat zo’n uitroep vermoedelijk niet zo vaak te horen is tijdens een preek
in een ‘gemiddelde’ kerk. Scherper had hij het contrast nauwelijks kunnen schetsen. Hoe
toegankelijk is de gemiddelde kerk voor mensen uit de marge van de samenleving?

Lees hier (pdf) de gehele open brief Kijk naar Christus en zoek mensen in de marge op .

Met deze open brief willen wij kerken inspireren en aanmoedigen om meer in contact te
komen met mensen in de volle breedte van de samenleving en ruggensteun te geven
aan pioniersinitiatieven in aandachtswijken.

Met zegengroet,


Immy Hoekstra-Rondaan, stafmedewerker Geloven in de Buurt – Leger des Heils
Jan van ’t Spijker, docent missionaire vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
Sake Stoppels, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede


Zij schrijven deze open brief namens het ‘Netwerk pionieren in aandachtswijken’. Het
Netwerk bestaat uit betrokkenen uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, IZB voor
Missie, Wij zijn de wijk/Kwartiermakers, Leger des Heils, Protestantse Kerk in Nederland,
Unie van Baptisten- en ABC gemeenten en Urban Expression. De meeste betrokkenen
zijn ook verbonden in Kerklab Netwerk en zoeken elkaar op om van elkaar te leren en
elkaar te inspireren.