Doop en avondmaal

De ambtsbevoegdheden van predikanten beschikbaar voor het pionieren

Op allerlei plekken in Nederland ontstaan pioniersplekken. Bij heel wat pioniersplekken hebben predikanten het voortouw. Bij hen spelen geen vragen rond het bedienen van doop en avondmaal, want predikanten hebben daarvoor sowieso de bevoegdheden. Er zijn ook steeds meer pioniersplekken waar niet-predikanten het voortouw hebben. Hoe doe je het dan met avondmaal enzo?

Als er nieuwe geloofsgemeenschapjes ontstaan, groeit na verloop van tijd vaak de behoefte om het avondmaal te vieren, om te dopen, om te zegenen…om te doen wat kerken nu eenmaal doen. Normaal gesproken is de uitvoering van de doop en het bedienen van het avondmaal voorbehouden aan predikanten. Vanwege de bijzondere missionaire situatie van pioniersplekken heeft de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland in april 2014 besloten dat er óók voor pioniers ruimte is om te dopen en om avondmaal te vieren. Preciezer geformuleerd gaat het zelfs om alle ambtswerkzaamheden van een predikant, zolang het in verbinding is met een specifieke pioniersplek.

Elke pionier kan in beginsel gebruik maken van deze ruimte, ook als je geen theologische opleiding hebt genoten en geen kerkelijk werker bent. De basis hiervoor is ordinantie 2 artikel 6 uit de kerkorde.

Procedure en training

Meer informatie over de procedure vind je in de uitgebreidere versie van dit artikel over doop en avondmaal (PDF). Voor de nauw betrokkenen, zoals de pionierbegeleider en het moderamen van de classis, is er verdiepende informatie (PDF) over deze procedure.

Voor pioniers die geen kerkelijk werker of predikant zijn, is er een training. Pioniers met voldoende theologische opleiding kunnen in sommige gevallen een vrijstelling van deze training krijgen van de commissie voor geschiktheidsbeoordeling. Je kunt hierover overleggen met de commissie op het moment dat je hen spreekt tijdens de procedure. Er is meer informatie (PDF) over de training beschikbaar.

Vragen en begeleiding

De procedure die we beschreven is niet eenvoudig. Daarom is er ondersteuning vanuit de landelijke kerk en de IZB bij deze procedure. De pionierbegeleider van de pioniersplek is hiervoor het aanspreekpunt. Mochten er dan nog vragen overblijven, dan kan er natuurlijk ook contact gezocht worden.