Of zo in ieder geval niet

Om 9.30 uur stonden de eerste pioniersteams bij het koffiezetapparaat, klaar om een dag als team na te denken over het thema ‘luisteren’. In totaal deden er zeven teams mee aan de luisterdag. Sommige teams hebben de intentieverklaring al getekend. Tijdens de luisterdag staan vier luisterrichtingen centraal. Luisteren naar jezelf/je team, naar God, naar de context en naar de kerk. Het volgen van deze luisterdag draagt bij aan visie- en planvorming en teambuilding. Naast twee presentaties (viervoudig luisteren en contextualisatie), is er tijdens de dag veel tijd om als team aan de slag te gaan met het thema.

Visievorming door uitwisseling

Tijdens de kennismakingsronde werd al snel duidelijk dat de zeven pioniersteams erg divers zijn. Sommige teams zijn al jaren bezig met diaconale activiteiten, maar willen pionieren omdat er een nieuwe geloofsgemeenschap aan het ontstaan is. Andere teams hebben met name een verlangen om te pionieren en het evangelie uit te dragen. De verlangens moeten nog wel doorvertaald worden naar concrete plannen. Ook de hele theologische breedte van de Protestantse Kerk is vertegenwoordigd. De deelnemers werden hierop geattendeerd door opmerkingen van de trainers als ‘probeer juist met de teams die ver van je af lijken te staan in gesprek te gaan om te ontdekken wat hen beweegt om te pionieren’. Dit werd onder andere opgepakt tijdens de wandeling in tweetallen die na de lunch plaatsvond. De uitwisseling met leden van andersdenkende pioniersteams werd als zeer waardevol ervaren. Dit schuren aan de visie en opmerkingen van andere pioniersteams kan helpen bij het vormen van je eigen visie. De conclusie van een gesprek met een ander team kan ook zijn ‘zo willen wij het in ieder geval niet!’. Juist deze verscheidenheid binnen de pioniersbeweging is goed om te benadrukken en komt ook bij deze luisterdag weer aan het licht.

Kennismaking met de leergemeenschap

De luisterdag vond plaats in Soesterberg, in het conferentiecentrum Kontakt de Kontinenten. Dit is ook de locatie waar de pioniersdagen plaatsvinden. Het was tevens een eerste kennismaking met de leergemeenschap pionieren. De leergemeenschap is een combinatie van diverse manieren om als pioniersteams van elkaar te leren. Denk hierbij onder andere aan de trainingen, de website, een besloten facebookgroep en informatieve filmpjes en artikelen.

Erik Verwoerd

Foto: www.shutterstock.com