Wie je bent in 2019

Het nieuwe jaar rolt, en alles beweegt en schudt en knispert en ontwikkelt zich in een alomvattend proces. In dat grootse proces waarin dingen komen en gaan zijn we met huid en haar betrokken, en beweegt God mee. Wie open is hoort de lokroep van de liefde en ziet nieuwe mogelijkheden waarin mensen en misschien wel duizend bloemen mogen bloeien. De Geest ritselt, ook in pioniersland sterven dingen af en zijn er verrassingen. Veranderingen in de context, maar ook innerlijke bewegingen in de persoon van de pionier vragen om authenticiteit.

Ik sprak enkele pioniers die theologisch behoorlijk aan het schuiven zijn. Hun omgang met God is aan het bewegen omdat hun God aan het bewegen is. Dat spoort niet altijd met de taal van het kernteam. Sommigen durven daar nauwelijks over te praten. Op dit punt ligt een geweldige kans tot doorgroei van een team. Zeg dit jaar geen dingen die je maar half meent. Doe in 2019 niet net of je zus of zo gelooft omdat je denkt dat dat goed valt bij de omgeving. Bid niet op een manier die je eigenlijk niet past. Laat dit jaar de kanten van je geloof zien die misschien nog niet zo bekend zijn bij de ander. Geen poppenkast in pioniersland! Wie je echt bent, daar gaat het om. Ken je mij…wie ben ik dan? (Trijntje Oosterhuis). Soms blijft de vervreemding, of er is een innerlijke roeping naar een andere context. Een van de pioniers die ik sprak is daarom afscheid aan het nemen van het team. Pijnlijk, maar ook bevrijdend.

Ik wens jullie een gezegend en authentiek 2019! Afgelopen jaren mocht ik als pastor met een aantal van jullie een stukje optrekken, en dat heb ik met liefde gedaan. Het is goed dat iemand anders dit weer overneemt, en ik zal mijn contacten binnenkort gaan afronden. Uiteraard blijf ik verbonden met de leergemeenschap pionieren.

Lex BootLex Bootpionierspastor

 

 

Dit is de laatste column die Lex Boot schrijft als pionierspastor. Per 1 januari 2019 is hij niet langer betrokken als pionierspastor in de leergemeenschap. Wel blijft hij verbonden als pionier van Onder de wolken uit Zeewolde. Komende pionierstraining zal Lex nog een deel van de vieringen verzorgen.