Wat zijn de grootste uitdagingen voor pioniers?

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Fresh Expressions in West Europa? Hoe ziet de toekomst er over 5 tot 10 jaar uit? Tijdens de Europese conferentie ‘Pioneering and Fresh Expressions of Church in a European Context’, boog een panel van drie experts zich over deze vragen.

In het panel sprak Michael Moynagh als ‘grondlegger’ van de pioniersreis vanuit de Engelse situatie, schetste Thomas Schlegel een Duits perspectief en gaf Stefan Paas een overzicht van uitdagingen vanuit een Nederlandse en breder Europese invalshoek.

Lees hier (PDF) de Nederlandse samenvatting.