Wat kunnen we leren van het bos?

‘De bomen te zien als verhalenvertellers is een krachtige manier om het landschap tot leven te wekken.’ Aldus hoogleraar milieu- en bosbiologie aan de universiteit van New York, Robin Kimmerer. Zij onderwijst de verloren gegane kennis van het bos opnieuw door de studenten niet iets over het bos maar van het bos te laten leren. 

De oorspronkelijke bewoners van Amerika zagen de bomen als onderdeel van hun gemeenschap. Het bos is een intelligente plek die een samenleving vormt. De bodem met de schimmels en de bomen met hun wortels werken samen en vormen een geheel. Tijdens de opkomst van de kolonisatie van landen is men begonnen met het kappen van oerbos. Sindsdien wordt er weggenomen wat bruikbaar is waardoor er op dit moment nog slechts 15% van het oorspronkelijke bos op de wereld intact is. We zijn de natuur gaan gebruiken in plaats van ons er een onderdeel van te voelen.

Pioniersvegetatie

Als we de bomen hun verhaal laten doen tijdens een boswandeling kunnen we iets leren over samenhang, een sociaal netwerk en langere termijn denken. Het is tijd om te leren en te luisteren. Kijk naar het bos en zie wat de verstoring die we veroorzaken teweeg brengt. 

Pioniersplekken kunnen bijdragen aan bewustwording van een goede omgang met de schepping. Door met elkaar in het bos te gaan wandelen en onderweg te luisteren naar het verhaal van het bos door een deskundige. Ooit is het bos begonnen met pioniersvegetatie die de bodem voorbereid waarna het is uitgegroeid tot een weelderige plek vol groen. Laten wij zijn als pioniersbomen zoals de berk en de wilg en vertellen over het belang van het bos voor de samenhang van de aarde, waardoor anderen volgen. Een pionier gaat voorop en bereidt vruchtbare grond voor de best mogelijke toekomst.

Simone van der Lans – pionier Levensboom in Zutphen

Simone van der Lans deelt in een serie van zes blogs over het reilen en zeilen van pioniersplek Levensboom. Dit is haar zesde en laatste blog.