Warm weer en wind

Wat was het warm weer, afgelopen weekend. Zó warm, dat erover werd gemopperd en geklaagd.

Het is met pioniersplekken als met warm weer: we verlangen ernaar, maar als het écht doorbreekt, wordt er (soms) gemopperd en geklaagd.

Bijvoorbeeld door een zendende gemeente, die een bloeiende pioniersplek als concurrent beschouwt.

Of bij die succesvolle interkerkelijke pioniersplek waar stuurgroepleden ineens meer ruimte voor hun eigen kerk wilden in dat succes.

Of bij dat prachtige pioniersinitiatief dat door de buurt als bedreigend werd beschouwd.

Succes leidt (soms), net als warm weer, tot mopperen en klagen. Voor pioniers is dat niet altijd makkelijk. Je geeft al zoveel. Dan wil je dit er niet bij hebben. Waarom steunen ze je niet?

Soms kun je verlangen naar een verkoelend briesje.

Gelukkig is het bijna Pinksteren. De Geest van God waait over de wereld en door je haren. Ze geeft inzicht en opent harten. De harten van de mensen die in de weerstand zitten, de zendende gemeentes, stuurgroepen en buurten die je soms zelfs tegen lijken te werken. Maar ook de harten van teleurgestelde, vermoeide, verhitte of ronduit boze pioniers.

En dan zie je ineens dat achter die bezwaren en dat gemopper vaak ook een wens schuil gaat. De wens om zelf óók te bloeien. De wens om ertoe te doen. De wens om veiligheid te houden. Menselijke, oprechte wensen, waar je in een ideale wereld geduldig en vol wijsheid op zou reageren.

Gelukkig is het bijna Pinksteren en kun je je laten doorwaaien door een verkoelende wind, die je helpt om die ideale wereld wat meer werkelijkheid te maken. Soms heb je daarbij wind mee, soms waait ze je behoorlijk tegen, maar zonder die wind ligt álles stil.

Als dat briesje dus opsteekt en iets open waait, zet dan geen windscherm neer. Als je de Wind om en door je heen laat waaien, herken je in alle hitte, de liefde van de Zon.

Zet geen windscherm neer. Bouw liever een windmolen. Dan help je de Wind om energie vrij te maken bij klagers, mopperaars, realisten en positivo’s – en bij al die mensen die nu eens het een en dan eens het ander zijn.

Zo kun je vol geduld en goede moed, op Gods nieuwe wegen gaan.


Marloes Meijerpionierspastor