Waarom vieringen, rituelen en sacramenten niet op de eerste plaats komen

Verbinding met God. Voor veel pioniers een bekend kopje in het ontwikkelverslag. Maar hoe je dat eigenlijk? Pioniersplek Halte 2717 schreef onderstaande reflectie.

Halte 2717 wil de boodschap van het evangelie in nieuwe vormen uitdragen. Het evangelie leert dat voor Christus ieder mens van waarde is en meetelt. In liefde omzien naar elkaar dat is de opdracht die we hebben gekregen. Vanuit die gedachte geeft Halte 2717 gestalte aan haar activiteiten.

Halte 2717 heeft een diaconaal/ missionair karakter. Het accent ligt op diaconale dienstverlening, die ruimte voor ‘missie’ creëert. We beginnen niet met een verbale boodschap; maar dienstbaarheid roept nieuwsgierigheid op naar de motivatie daarvan. ‘Waarom doen jullie dit?’ Dan ontstaat de ruimte voor een gesprek over de bron van ons handelen. Verrassend, hoe je dan snel tot diepere gesprekken komt met mensen over zin en zingeving, verloren geloof of juist hervonden inspiratie.

De ervaring leert dat achter een diaconale hulpvraag ook vaak een behoefte aan persoonlijke aandacht zit, een behoefte aan een goed pastoraal gesprek. Geloof en spiritualiteit zijn dus nauw verweven met diaconaat.

Dit impliceert dat vieringen, rituelen en sacramenten niet op de eerste plaats komen. Dat betekent echter niet dat voor ons, als betrokkenen bij Halte 2717, diaconaal handelen buiten geloof om gaat. In tegendeel, het is er de vrucht van. Juist het geloof in de weg van Jezus is de drijfkracht die ons in beweging brengt en houdt. Dat klinkt door in gesprekken en persoonlijke contacten. 

Ook zijn er de identiteit gerelateerde activiteiten van Halte 2717, te weten het pastoraal spreekuur, de stiltehoek waar gemediteerd kan worden, de interreligieuze gesprekken die worden georganiseerd, de cursus introductie tot de bijbel die wordt verzorgd, de gesprekscyclus die is opgezet rond het omgaan met levensvragen en het herdenken van hen die zijn overleden, in het kader van Allerzielen. Daarnaast kan gewezen worden op de buurtmaaltijden. Daarbij is altijd een predikant of pastoraal werker aanwezig voor opening en sluiting. En daarmee is hij/ zij ook zichtbaar aanspreekpunt voor een wezenlijke gesprekken, die vaak ook tijdens de maaltijd plaatsvinden.

Een bijzondere vorm van omgaan met zingeving vormt het Schrijfcafé. Mensen schrijven over sleutelmomenten in hun leven en delen die met elkaar.

Ook bij de inloop wordt die behoefte aan zingeving en spiritualiteit steeds weer gevoeld. Bij Halte 2717 ervaart men warmte, persoonlijke aandacht, een luisterend oor en praktische hulp. Dat maakt indruk en wordt zeer op prijs gesteld. 

Een inspirerend en verrijkend samenspel van liturgie, pastoraat en diaconaat, zowel in de missie van Halte 2717 als in gemeente-opbouw van onze wijk en parochie. Wat mooi om zo steeds weer nieuwe beelden te krijgen bij, en voorbeelden te krijgen van, de creativiteit en inclusiviteit van Gods Geest!

Rob van Vliet – voortrekker pioniersteam

In het filmpje ‘Dubbele agenda!?’ gaat Bert Roor in op spanningen die een diaconaal/ missionair karakter op kunnen roepen.