Veilig pionieren: zo stel je een gedragscode op

Er rust vaak een taboe op het bespreken van onderwerpen als seksueel misbruik of ongewenste intimiteiten. Dit kun je doorbreken door het gesprek over veilig met elkaar omgaan te starten. Naast bewustzijn hierover is het goed beleid te hebben over veilig pionieren. Dat kan onder meer door het afspreken van een gedragscode.

Afspraken maken

In een gedragscode staat wat je van elkaar verwacht. Welk gedrag is wel geaccepteerd en welk gedrag niet. Een gedragscode is een vaste set regels voor iedereen met verantwoordelijkheid voor anderen. Het is een officieel document. Leden van het pioniersteam, vrijwilligers en de pionier ondertekenen deze allemaal bij de start van hun werk.

Een gedragscode kun je als pioniersteam opstellen. Het is goed met elkaar te praten over afspraken die je vast wil leggen. Tegelijkertijd kan het lastig zijn helemaal vanaf het begin te beginnen. Kijk daarom eerst eens naar voorbeelden van gedragscodes. Deze kun je als basis gebruiken en vervolgens aanpassen aan jullie situatie. Dit zijn twee voorbeelden die je kunnen helpen:

Waarom eigenlijk?

Maar waarom zou je een eigenlijk een gedragscode opstellen? Is het niet vooral veel werk? Je moet elkaar toch kunnen vertrouwen? Dat is waar. Het kost inderdaad tijd en vaak kun je elkaar vertrouwen. Maar juist omdat je intensief samenwerkt en elkaar goed kent, kan het lastig zijn elkaar opeens aan te spreken op gedrag. Wat voor de één acceptabel gedrag is, is het voor jou niet perse. Door samen afspraken vast te leggen heb je het er al eens over gehad. Een volgende keer kun je daar op terugkomen en makkelijker het gesprek voeren. Daarnaast is een gedragscode ook voor bezoekers zichtbaar. Het laat hen zo zien dat er is nagedacht over veiligheid. En dat ze te maken hebben met een plek die voor een ieder veiligheid wil waarborgen.  

Voor meer informatie over ‘veilig pionieren’ kun je terecht op www.protestantsekerk.nl/veiligpionieren.

Of neem contact op door te bellen (030 880 1880) of een mail te sturen naar info@protestantsekerk.nl.