The Sign of the Cross

Avondmaal vieren in de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein

Cross Culture is een warme, kleurrijke kerk in Nieuwegein met mensen van allerlei culturen. Ze houden van lekker eten, zijn gastvrij en willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. De activiteiten hebben als doel om elkaar en Jezus (beter) te leren kennen en hem te volgen in de stad, Nieuwegein.

Binnen de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein is het verlangen ontstaan om in de diensten Avondmaal te vieren. Aangezien de pioniersplek een diversiteit aan bezoekers heeft, (die hun eigen ervaringen, behoeften en tradities kennen als het gaat om het Avondmaal) en aangezien de pioniersplek verbonden is met Hervormd Vreeswijk (die in de traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat) is er ruim de tijd apart gezet om naar een goede vorm te zoeken. In deze periode is Linda Muilwijk als stagiair betrokken bij de pioniersplek. Uiteindelijk is zij op dit vraagstuk afgestudeerd. Hieronder volgt de onderzoeksvraag en de samenvatting van het antwoord op deze vraag.

‘Hoe kan binnen de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein Avondmaal gevierd worden, rekening houdend met de Protestantse Kerk in Nederland, de moedergemeente Hervormd Vreeswijk en de doelgroep van de pioniersplek?’

Uit het onderzoek blijkt dat Cross Culture Nieuwegein Avondmaal kan gaan vieren door zich te houden aan de kaders die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft opgesteld en gebruik te maken van de ruimte die de kerkorde biedt om het Avondmaal vorm te geven naar haar eigen identiteit. Binnen deze ruimte kan Cross Culture Nieuwegein het Avondmaal vormgeven vanuit een missionair oogpunt, wat inhoudt dat zij het Avondmaal presenteert als een ontmoetingsplek met God en met mensen, waar iedereen voor uitgenodigd wordt. Wil de pioniersplek in de keuzes die zij maakt rekening houden met de behoeften en ervaringen van de bezoekers dan moet er in de vorm sprake zijn van een keuzemoment voor deelname aan het Avondmaal. Daarnaast moet het Avondmaal dan een moment zijn waar een getuigenis uitgaat van de eenheid en gemeenschappelijkheid van de Cross Culture familie en van het Koninkrijk van God. Ook moet er in de vorm ruimte zijn voor de verschillende inhoudelijke waarden van het Avondmaal. Op basis van de intergenerationele aanpak van de pioniersplek kan het Avondmaal zo vormgegeven worden dat ook kinderen het moment van dichtbij kunnen meemaken. Hiermee doet Cross Culture Nieuwegein recht aan haar missionaire identiteit en aan de verbondenheid met de protestantse traditie van Hervormd Vreeswijk. Van alle keuzes die de pioniersplek maakt moet de pioniersplek dan ook verantwoording afleggen aan Hervormd Vreeswijk door, met de bezoekers, een voorstel te schrijven.

De pioniersplek kan, op basis van dit onderzoek, een verantwoorde keuze maken over de manier waarop zij een Avondmaalsviering zal vormgeven en uitvoeren.

Linda Muilwijk

Dit is enkel de samenvatting van het afstudeeronderzoek. Het complete onderzoek kun je hier (PDF) lezen.

Pioniers zonder theologische opleiding hebben in april 2014 de ruimte gekregen om binnen hun pioniersplek doop en avondmaal te vieren. Deze ruimte is er onder voorwaarden zoals die zijn gesteld door de generale synode van de Protestantse Kerk. Eén van de voorwaarden is dat pioniers een training Doop en Avondmaal volgen. De eerstvolgende training vindt plaats op vrijdagen 7 en 23 november en 7 december 2018 van 9:30 tot 12:30. Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Anneke van der Velde. 

Foto: www.shutterstock.com