Over speelruimte en spanning

Presentatie van onderzoeksresultaten naar de praktijk van nieuwe vormen van kerk

Met de komst van nieuwe vormen van kerkzijn is in de afgelopen tien jaar een mozaïek van kerkplekken ontstaan. De komst van diverse nieuwe vormen van kerkzijn in de afgelopen tien jaar, roept vragen op rond de structuur en organisatie van de Protestantse Kerk. Dat gesprek over deze vragen begint bij mensen die in de praktijk hier al mee bezig zijn.

Op 30 mei jongstleden is het onderzoeksrapport ‘Over speelruimte en spanning’ gepresenteerd naar de praktijk van nieuwe vormen van kerkzijn. Daarbij zijn 25 plekken onderzocht waar sprake is van een bestaande gemeente en een nieuwe vorm van kerkzijn.

Lees hier (PDF) het digitale onderzoeksrapport (inclusief samenvatting).

Uit onderzoek van de Protestantse Kerk komen de volgende winstpunten naar voren.

Infograph1_FB

Er blijken ook knelpunten te zijn die uit het onderzoek door de Protestantse Kerk naar voren komen.

Infograph2_FB

Op dit moment vindt er een brede reflectie plaats naar aanleiding van het rapport ‘Over speelruimte en spanning’. Allerlei personen en partijen worden hierbij betrokken en de reflectie wordt afgerond tijdens de vergadering van de Generale Synode in november 2018. Kort na die vergadering wordt het reflectierapport gepubliceerd. Aan de hand van dit rapport en tijdens gespreksbijeenkomsten op verschillende plekken in het land, wordt het gesprek voortgezet over belangrijke uitgangspunten voor een ‘mozaïek van kerkplekken’ en wat er nodig is voor een verdere ontwikkeling hiervan. We roepen kerkenraadsleden, leden van pionier- en kliederkerkteams, predikanten en bestuurders van kerkelijke organisaties op om mee te praten.

Blijf op de hoogte via www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/mozaiek-van-kerkplekken