Pionieren uit hartsverlangen

Liberaal pionieren en zijn missiologie

Een derde van de pioniersplekken heeft een liberale insteek. Maar welke missiologie drijft deze plekken? Er is vaak verlegenheid hiermee. Wat drijft je? Wat geloof je? Waarom is missionair werk belangrijk? Hierover gaat de studiedag van Op Goed Gerucht op vrijdag 26 januari.

Tijdens de studiedag spreekt prof. dr. Mechteld Jansen. Zij is missiologe met een brede blik. Ook spreekt prof. dr. Chris Doude van Troostwijk, hij geeft een filosofische onderbouwing voor een liberale missiologie.  ‘s Middags is er muziek met de Haarlemse stadsdominee Tom de Haan, en er is een keuzeprogramma met workshops rond dans, drempels, coaching, pionieren en discussie met de sprekers.

Op Goed Gerucht

Op Goed Gerucht is een beweging van theologen met lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Hoe geven we daar vorm aan buiten de kerk? In het besef te leven in een geseculariseerde samenleving die tegelijk vol zit met religiositeit. En waarom zouden we dat doen? Vanuit welke theologische overwegingen over secularisatie en incarnatie, kerk en wereld? En vanuit welk hartsverlangen? Deze studiedag organiseert Op Goed Gerucht in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

De studiedag wordt op 26 januari gehouden in Nieuw Hydepark te Doorn. De kosten zijn € 40 en de studiedag start om 10.30 uur en wordt afgerond rond 16.30 uur. Opgeven kan tot 18 januari via opgoedgerucht@gmail.com.

Programma

Tussen de middag treedt The Irrational Library op, de band waarin Tom de Haan, stadspredikant in Haarlem, zijn andere passie uitleeft. Ook is er gelegenheid in gesprek te komen met pioniers.
Tijdens de studiedag zijn de volgende workshops te kiezen:
1. Kom in gesprek. In discussie met Chris Doude van Troostwijk
2. Kom eens proeven aan pionieren. De denk- en werkwijze van missionair werk.
Door Anneke van der Velde van het landelijk team pionieren van de PKN.
3. Hoe je passie of hobby in te zetten in het pionieren? Coaching workshop door
Janneke Nijboer.
4. Dansen vanuit hartsverlangen. Door: Dansklooster.
5. Komt het wel goed? Over de drempels om te beginnen. Door René van der Rijst.
6. Kom in de context. Contextueel Bijbel lezen. Door: prof. dr. Peter-Ben Smit

Datum: vrijdag 26 januari 2018
Tijd: 10.30-16.30 uur
Plaats: Hydepark, Doorn.
Kosten: € 40- ; € 30,- studenten

Opgeven voor 18 januari bij: opgoedgerucht@gmail.com