Op paddenstoelen zoektocht

Op reis gaan, nieuwe werelden ontdekken. Dat is precies wat een aantal synodeleden van de Protestantse Kerk 29 september deden. Ze namen een kijkje in de wereld van pioniersplekken, nieuwe vormen van kerk-zijn. Simone van der Lans is pionier van De Levensboom in Zutphen. Zij ontving de synodeleden met de volgende woorden:

We zijn hier in het buitengebied met onze gidsen ‘wilddeskundige’ Simone. De safari van vandaag gaat niet om het spotten van wild zoals leeuwen of dichterbij huis herten. Vandaag gaan wij op paddenstoelen zoektocht! Het liefst eetbare om wat van de vruchten van dit bos te proeven. Daarvoor heb ik als zelfbenoemd deskundige deze gids bij me. Het grote wildplukboek van Edwin Flores. Hij zal ons helpen te zien welke paddenstoelen eetbaar zijn.

Schimmeldraden zoeken hun weg

Een paddenstoel is een schimmel die ondergronds leeft met een heel netwerk aan draden en vertakkingen. De paddenstoel die bovenkomt is een vrucht van dit netwerk. Na het rijpen geeft deze paddenstoel uit zijn buisjes of plaatjes zaden, die weer voor verspreiding van de soort zorgen.
Ik zie het complex van deze schimmels als metafoor voor een pioniersplek. Het bos waar het allemaal gebeurd is een gebied buiten de kerken. Pionieren gebeurt buiten de kerken, een beetje uit het zicht door al die bomen. Je kunt het alleen maar ontdekken als je op onderzoek uitgaat. En dat is wat jullie vandaag doen! Jullie zijn uit de kerk gekomen en maken een wandeling in het bos om meer te zien van pionieren.
Als je Ewalt en mezelf (van pioniersplek Levensboom) ziet als zaadjes van een paddenstoel, dan besef je dat een pioniersplek heel klein begint. Je weet dat het er is, maar ziet er niets van. De zaadjes bouwen ondergronds aan een netwerk van zoekers naar zingeving. Voor de wandelaar afkomstig uit de kerken zijn er geen resultaten zichtbaar. Maar ondertussen zoeken de schimmeldraden hun weg. Soms komen ze ergens waar een steen ligt. Deze weg is onbegaanbaar voor de groei van de pioniersplek. Dus groeien ze een andere kant uit. Pionieren is zoeken naar mogelijkheden en aansluiting. Uiteindelijk is er een mooi netwerk ontstaan waarop de eerste vruchten vorm beginnen te krijgen. De paddenstoel breekt door de donkere bosgrond heen. De wandelaars zien hem staan en genieten van zijn schoonheid. De schitterende vorm en ongedachte kleuren. Dit is het moment waarop gezegd kan worden: de pioniersplek heeft vrucht gedragen! Tot die tijd kun je alleen vertrouwen houden. Het komt als het zover is. Je kunt onder het afwachten zorgen voor de bodem, waarin de pioniersplek leeft. Door als kerk te bidden, het ruimte en tijd te geven en de mensen die bouwen aan een nieuw netwerk te steunen. Zo zal uiteindelijk ook in het bos, dat onontgonnen gebied, de vrucht zichtbaar worden van de kerk die mee helpt zaaien en zorgen.

De Levensboom

Het doel van pioniersplek Levensboom is mensen laten ervaren hoe het zou kunnen zijn om een hoopvol leven met Christus te leiden; met hart, hoofd en handen. Door middel van de activiteiten Levenslicht, Levenswandel, Levenskunst en Aanpakken.

Simone van der Lans, pioniersplek Levensboom te Zutphen

Foto: www.shutterstock.com