Onderzoek rond pionieren

Afstuderen of promoveren met een onderzoek rond pionieren

Bijna klaar met je bachelor of master? Ga je afstuderen en wil je onderzoek doen? Ben je op zoek naar een onderwerp voor je scriptie, thesis of promotie? Je kunt onderzoek doen naar onderwerpen die met pionieren te maken hebben. Op grote schaal wordt er gepionierd en er worden nieuwe ervaringen opgedaan. Daardoor ontstaan nieuwe vragen rondom kerk zijn.

Het rapport ‘Op hoop van zegen’ schetst de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen van acht jaar pionieren. Daarbij is onderzoek en theologische reflectie één van de grootste uitdagingen voor komende jaren (zie pagina 18 van het rapport). Kwalitatief goed onderzoek is belangrijk voor de Dienstenorganisatie (DO) van de Protestantse Kerk en daarom zoeken we contact met potentiële onderzoekers. Het onderzoeksprogramma rond pionieren (PDF) is bedoeld om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen.

Acht aandachtsvelden

Vanuit ervaringen in de afgelopen acht jaar hebben we acht thema’s geselecteerd die we prioriteit willen geven bij het onderzoek. Het is mogelijk dit onderzoeksprogramma te downloaden als PDF. Daarin zijn de acht thema’s toegelicht en uitgewerkt.

  1. Soteriologie in de praktijk
  2. Gemeenschapsvorming bij pionieren
  3. Bestendiging van pioniersplekken
  4. Vormgeven aan een mixed economy of church
  5. Leiderschap: ambt, teamwork en opleiding
  6. Contextualisatie in de praktijk
  7. Pionieren op het platteland
  8. De Bijbel binnen missionaire settingen
Contactpersoon voor onderzoek

SakeStoppelsBinnen de Dienstenorganisatie is dr. Sake Stoppels de coördinator voor contacten rond onderzoek naar nieuwe vormen van kerkzijn en verwante thema’s. Voor overleg kun je mailen naar s.stoppels@protestantsekerk.nl.