Nogmaals pionieren!

House of Joy: een pioniersplek gaat nogmaals pionieren!

Voor het eerst is er in de Protestantse Kerk een pioniersplek gevormd die voortkomt uit een (voormalige) pioniersplek. Wijkgemeente Crosspoint begint met pioniersplek House of Joy. Speciaal voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Taco Koster is dominee van de wijkgemeente Crosspoint. Een pioniersplek van de Protestantse Kerk die zes jaar geleden gestart is. En alhoewel Crosspoint inmiddels een levendige geloofsgemeenschap is, ontdekte hij dat voor mensen met een niet-Nederlandse afkomst de drempel naar Crosspoint te hoog is. Koster vond dit onbevredigend en zocht naar mogelijkheden om ook voor hen een plek van betekenis te zijn.

Koster: “Crosspoint heeft zich als pioniersplek inmiddels ontwikkeld tot echt ‘kerk zijn’, inclusief kerkdiensten etcetera. Van daaruit zijn we gaan nadenken over manieren om ons weer opnieuw te verbinden met de wijk. Welke mensen komen we tegen? Wat gebeurt er dan? Vanuit het verlangen om iets van ons christen-zijn te delen met de mensen om ons heen. In de kerk Crosspoint praten we daar ook wel over, maar ik realiseerde me steeds vaker: dat kan ik wel benoemen en vanaf een podium zeggen, maar opeens dacht ik: laten ik het ook echt gaan dóen.”

“Kom op, laten we het ook echt doen!”

De woorden “Kom op, laten we het ook echt doen!” waren de start van de pioniersplek House of Joy. Samen met een grote groep vrijwilligers werden er diverse activiteiten opgezet. Inmiddels worden er door de vrijwilligers van Crosspoint iedere maandag activiteiten ontwikkeld voor mensen met een buitenlandse achtergrond. Bezoekers kunnen vragen stellen, oefenen in Nederlands praten en er wordt samen gegeten. Er komen veel mensen op af.
Koster: “We richten ons met House of Joy vooral op mensen die nog maar kortere tijd in Nieuw-Vennep wonen. De laatste jaren zijn dat veel Syrische, Koerdische en Eritrese mensen. We willen hen een ontmoetingsplek aanbieden en hen helpen met hele praktische vragen. Vanuit de vraag: hoe kunnen wij als Crosspoint vanuit ons christen-zijn iets delen van Gods liefde?

Kliekerigheid achterlaten

Volgens Koster is zo’n pioniersplek niet alleen goed voor de mensen die er komen, maar ook voor degenen die het organiseren. “Het opzetten van een pioniersplek helpt je weg te gaan uit de vertrouwde kaders en de vaststaande antwoorden.  Het helpt om de ‘kliekerigheid’ achter je te laten van mensen die het toch wel met elkaar eens zijn en opnieuw te gaan ontdekken wat de waarde van het evangelie is.”

Zondag 11 februari start House of Joy officieel. Tijdens deze zondag staat dit initiatief centraal in de collecte op het landelijk collecterooster van de Protestantse Kerk.

Ook het Reformatorisch Dagblad besteedde aandacht aan dit onderwerp.