(nieuwe) Geloofsvragen in tijden van corona?!

Vier pioniers in gesprek over vragen en het zoeken naar antwoorden

Bij veel gezondheidsrampen zoals corona komt al snel de vraag: waar is of was God in dit hele gebeuren? Naast deze nogal basale vraag, zijn er uiteraard ook andere vragen die naar boven komen: Hoe blijf ik gezond? Wat kan ik bidden? Hoe bied ik troost? Tijdens crisistijd komen de geloofsvragen weer naar boven… Hoe gaan wij als pioniers om met dit soort vragen die gesteld worden vanuit de gemeenschap?

Geen pasklaar antwoord op geloofsvragen in coronatijd. Is dat erg? 

Is corona een straf van God? Is dit de eindtijd? Kun je aan God vragen om het virus te stoppen? Wat wil God ons in deze tijd duidelijk maken? Door het coronavirus merken pioniers dat mensen meer geloofsvragen stellen. Moet je als pionier nu blij zijn met deze geloofsvragen en hoe reageer je hierop? Pioniers en predikanten gingen hierover in gesprek tijdens de online bijeenkomst op woensdag 13 mei 2020.

Is antwoord geven op geloofsvragen goed of slecht? Dat hangt af van de doelgroep. Eén van de deelnemers: “Bij vragen van gemeenteleden vertel ik over de hoop die we halen uit Pasen, maar op een pioniersplek in de vinexwijk doe ik dat niet. Ik wil daar vooral luisteren naar verhalen en het gesprek aangaan. Ik merk dat mensen – kerkelijk of niet – het waarderen als ik door de wijk wandel en (uiteraard op afstand) aanwezig ben.”

Present zijn 

Ook na deze fase moeten we rekening houden met geloofsvragen, maar dan op een ander vlak. Hoe hou je vol? Ook als je gezondheid je in de steek laat, je in de rouw bent, je je baan verliest. Of als je moeite hebt om je hoofd boven water te houden, je gezin draaiende te houden. Waar haal je dan je hoop vandaan? Volgens één van deelnemers is het vooral belangrijk om er te zijn voor deze mensen: “Het gaat niet om het antwoord dat je geeft, maar om er zijn voor deze mensen. En op deze manier iets te delen van jouw hoop.” Jezus deed dit ook bij de Emmaüsgangers, hij begon met vragen stellen. Dat is overigens ‘makkelijker’ om te doen bij mensen die je al kent. Er zijn bij onze online diensten ook ‘nieuwe’ mensen die wel geïnteresseerd zijn, maar waarbij het moeilijk is om – op afstand en digitaal- iets op te bouwen. Volgens één van de deelnemers is dat nu de grootste valkuil: “Dat je achteraf hoort dat je er niet was, omdat je bepalen signalen hebt gemist.” 

Viervoudig luisteren

Viervoudig luisteren als basishouding kan je helpen bij het beantwoorden van geloofsvragen in coronatijd. Je luistert naar God, naar je context, naar elkaar, en naar de kerk als groter geheel. Luisteren is in de Bijbel meer dan ‘horen wat er gezegd wordt’. Luisteren is ook reageren op wat je hoort: gehoor geven, antwoorden, ook al is dat niet altijd makkelijk. Wees hier eerlijk in. Gespreksleider Jaap van der Giessen: “Het is belangrijk om te luisteren naar elkaars overtuiging. Maar je mag ook ruimte voor nuance bieden. Ieder mag er zijn, ieder met zijn eigen opvatting. Dus als de één stellig beweert dat dit de eindtijd is, moet er ook ruimte zijn voor iemand die denkt dat dit niet zo is. En als je zelf geen antwoord hebt op een vraag, zoek je samen naar het antwoord. Pionieren is ook zoeken!”

Welke geloofsvragen krijg jij tijdens de coronacrisis? En hoe ga je hiermee om?

door Anneloes van ‘t Hof