Mozaïek van kerkplekken

Start project over mogelijke aanpassingen in Protestantse Kerk

De komst van diverse nieuwe vormen van kerkzijn in de afgelopen tien jaar, roept vragen op rond de structuur en organisatie van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver roept alle betrokkenen op om hierover mee te denken, in het project ‘Mozaïek van Kerkplekken’. In 2018 wordt nog niet besloten over mogelijke aanpassingen in ons kerkzijn; dit jaar staat in het teken van onderzoek en het gesprek hierover.

Vanuit de praktijk van nieuwe kerkplekken zoals pioniersplekkenkliederkerken en leefgemeenschappen onstaan allerlei vragen, zoals: Is het belangrijk dat alle pioniersplekken uiteindelijk ouderlingen, diakenen en een predikant krijgen? Past lidmaatschap zoals we dat nu kennen in een netwerksamenleving? En: Hoe worden nieuwe kerkplekken in de synode gehoord?

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, verwoordt de uitdaging als volgt:

Seminar 30 mei

Op woensdag 30 mei is er een seminar in Amersfoort rond de eerste resultaten van een onderzoek, waarin 25 plekken zijn onderzocht waar sprake is van een bestaande gemeente en een nieuwe vorm van kerkzijn. Mensen die betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerkzijn, kerkelijke bestuurders en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te praten.

In het najaar volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen. Ook worden gespreksbijeenkomsten georganiseerd op verschillende plekken in het land.

Lees hier meer over het project Mozaïek van Kerkplekken en meld u aan voor het seminar op 30 mei.