LEEF! Rotterdam: Negen dopelingen in de Maas

Hoe help je mensen die weinig tot niets met geloof hebben een verbinding te krijgen met Jezus? En stel dat deze mensen gepassioneerd zijn over de vernieuwing van hun leven. Hoe kan je hen vervolgens aanmoedigen anderen daarin mee te nemen? En hoe kunnen we dan de veelkleurigheid van de stad weerspiegelen?

Dat zijn de vragen waar we bij LEEF! Rotterdam graag over nadenken. LEEF! is een pioniersplek in Rotterdam. Naast de zondagse vieringen zijn mensen betrokken in allerlei ‘communities’. We noemen deze onze ‘sloepen’. Met elkaar bouwen we aan een ‘vloot’ waar mensen aan God en elkaar verbonden leven, bloeien en een verschil maken.

Negen dopelingen

De afgelopen jaren hebben we bijna elk half jaar een doopfeest gehad. Zo ook afgelopen Pasen. En zo mooi als toen maakten we het niet eerder mee. We mochten negen mensen dopen in de Maas. Hoe mooi wil je het hebben? Vijf Iraniërs, één Afghaan, twee Nederlanders met Hindoestaanse achtergrond en een doodgewone kaaskop.

In LEEF! hebben we een Farsi Community waar we veel mensen tot geloof zien komen.  De Iraanse leider ziet veel zegen op zijn werk. Helaas kunnen we er vanwege veiligheidsredenen niet al te veel van vertellen. Ook kunnen we geen foto’s laten zien, want dat kan mensen in gevaar brengen. Maar het verhaal van Arni (gefingeerd) is te mooi om niet te vertellen.

Start van een leven lang leren

Op een dag stond hij bij een LEEFER op de stoep om een financieel product aan te bevelen. Hij probeerde zijn product te verkopen. De LEEFER wilde niets  aan de deur kopen. Hij zei: “Ik heb geen interesse in meer geld, maar ik heb wel iets anders waar ik graag met je over wil praten!” Arni was zo geïnteresseerd dat hij al snel weer terugkwam. Hij zoog het goede nieuws in als een spons. De verandering die zich toen voltrok was groot. Hij sprak ook veel met zijn vriendin over Jezus. En gaf haar zelfs een Bijbel. Alles ging snel. Binnen een jaar waren zij twee van de negen dopelingen. Ze stonden op in een nieuw leven met Christus vanuit het koude water van de Maas.

En nu staan wij bij LEEF! voor de volgende prachtige uitdaging. De doop is geen eindstation. Het is de start van een leven lang leren discipel van Jezus te zijn! Daar mogen wij Arni en de andere acht dopelingen bij helpen.

Theo Visser