In gesprek met Marti

Over corona, hoop en de laatste pionierstraining

Otto Grevink is pionierbegeleider van een kleine tien plekken. Geregeld is hij in gesprek met pioniers. Ook nu tijdens de corona crisis. Hieronder een impressie van een gesprek met Marti Koster, pionier in Eerbeek. Een interview over de impact van de maatregelen en voorzichtig vooruitkijken naar de komende zomer.

Hoe gaat het met jullie team?

Ons laatste gezamenlijke activiteit was het bijwonen van de pionierstraining begin maart. Daarna brak de crisis uit en ging de school dicht, het verzorgingshuis etcetera. Twee leden van ons team (Judith en Jolien) zijn ziek geweest. Inmiddels zijn zij genezen. We zijn eind mei weer voor het eerst bij elkaar geweest.

Hoe wordt de omgeving waarin jullie pionieren getroffen door het coronavirus?

De school was grotendeels gesloten. De kerk en het verzorgingshuis idem. Het virus heeft ook in Eerbeek rondgewaard, maar niet in ernstige mate. Vooral ouderen zaten geïsoleerd. 

Wat gaat er nu anders? Wat kan er? Wat kan er niet?

Wat niet:  Twee Kliederkerkvieringen (Palmpasen, wat met de kerk en het verzorgingshuis en school gezamenlijk zou worden gevierd,  en de aankomende Kliederkerkviering in juni) zijn afgezegd. De reis van Jolien naar Malawi (schoenendoosaktie) ging niet door. Door de ziekte van Jolien is de cursus ‘Jongleren’ (Parenting course) niet verder voorbereid. Het team is niet meer bij elkaar geweest vanwege de ziekte van Judith en Jolien en de drukte op school met les geven aan kinderen thuis.

Ik (Marti) zou elke woensdagmorgen ‘fruitmoeder’ zijn op school, samen met enkele andere moeders, maar dit is stil komen te liggen door de crisis.

Wat wel: We hebben alle ouders van kinderen uit de onderbouw de online Kliederkerkpaasviering doorgestuurd, en deze ook op de website vermeld. Tegen de zomervakantie krijgen alle kinderen een Kliederboek mee, met een Bijbelverhaal (Op reis) en spelletjes. We pakken de voorbereiding van ‘Jongleren’ weer op. We zijn weer als team bij elkaar gekomen en hebben plannen voor volgend jaar gemaakt, onder andere op het gebied van netwerkontwikkeling. We hebben een online Pinksterkliederviering op Parro (digitale nieuwssite van school) gezet.

We sluiten als team ons jaar begin juli af met een BBQ.

Wat voor invloed heeft de coronacrisis op jullie plannen?

Het een en ander is in de afgelopen maanden niet door gegaan, maar dankzij de pionierstraining zijn we op zo veel goede ideeën gekomen dat we weer vooruit kunnen. Onze laatste bijeenkomst was zeer creatief en inspirerend.

Hoe anders is de zomer in jullie omgeving en voor jullie zelf, en wat kunnen jullie met de ruimte die er ontstaat daarin betekenen als pioniers (voor thuisblijvers, rustzoekers, mensen die minder te doen hebben)?

Zoals ik al zei geven we de kinderen een Kliederboek mee, maar in de zomerweken doen we verder  niets. Dat zouden we anders ook niet doen, aangezien onze activiteiten altijd school-gerelateerd zijn, en het voor de school vakantie is.

 Wat zijn momenten die energie geven?

De teamsamenkomsten. De pionierstraining.

Wat zijn momenten die energie kosten?

 Als plannen niet kunnen doorgaan, en de ziekte ons lam legt.

Hoe kijken jullie tegen de nabije toekomst aan?

Hoopvol. We hebben al weer veel mooie, gerichte plannen. Het is jammer dat we vanaf half maart niet veel meer gedaan hebben, maar het lijkt wel alsof we een boost gekregen hebben voor het komend jaar.

Wat geeft je hoop?

Dat we elke keer weer door elkaar geïnspireerd raken om mooie dingen op te zetten voor en met het team, de ouders en de kinderen. We zijn, mede dankzij de training, breder gaan kijken. Er hebben zich mogelijkheden voorgedaan op school (of wij hebben er meer oog voor gekregen) om het team meer te betrekken bij ons werk.

Is er specifiek voor jullie pioniersplek iets waar we voor kunnen bidden?

Dat we ons laten leiden door de Geest, die waait waarheen zij wil… en door wat op ons pad komt… dat onze ogen daarvoor geopend mogen zijn, en dat we dat vertrouwen in de Geest mogen behouden.