Impact pionieren

Tijdens het landelijk missionair evenement ‘Blik naar buiten’ vindt de presentatie van het ‘impactonderzoek’ pionieren plaats. Dit onderzoek richt zich op wat pioniersplekken betekenen in het leven van de deelnemers. Daarbij is vooral gekeken naar eventuele geloofsontwikkeling van deelnemers en sociale impact. Wat ervaren mensen in sociale zin? Doen mensen in de pioniersplek nieuwe vriendschappen op? 

De eerste contouren van de conclusies zijn zichtbaar. Zo lijkt de impact van pioniersplekken op de geloofsontwikkeling van mensen van grote betekenis te zijn. Veel deelnemers waren vóór deelname aan de pioniersplek in meer of mindere mate bekend met het geloof, maar door deelname aan de pioniersplek gaat geloof op veel persoonlijker en wezenlijker manier voor hen leven. Op sociaal gebied blijken de pioniersplekken een belangrijke plek van echte ontmoeting en verbinding met anderen te zijn. Sommige deelnemers labelen dit als ‘familiegevoel’. Zo zijn er nog een aantal conclusies te trekken. Deze zullen beschikbaar komen in de vorm van een rapport en tijdens het missionair event op vrijdag 13 maart.

‘Ik flirt met God, maar weet niet of ik verkering wil.’ 

Janneke Nijboer zal de onderzoeksresultaten dan presenteren en na deze presentatie is er gelegenheid voor verdieping en gesprek onder leiding van dr. Sake Stoppels.

Zie hier voor meer informatie en aanmelding voor het missionaire evenement ‘Blik naar buiten’. 

In de maanden september en oktober zijn aselect twaalf pioniersplekken benaderd. Daarna zijn er veertig telefonische diepte-interviews gehouden met mensen uit deze plekken. In de interviews is gesproken over de impact die de pioniersplek heeft op het sociale leven en op de geloofsontwikkeling van de deelnemers. Daarnaast zijn deze twaalf pioniersplekken bezocht en is er een interview geweest met de pionier over de genoemde thema’s.