Eenheid is niet onmogelijk

Eenheid ervaren in je pioniersplek. Eenheid gebracht door de Heilige Geest als vrucht van een plek waar mensen in liefde samen zijn en samenwerken.  

Het is iets waar veel pioniers naar verlangen maar dat als wandelen naar de horizon telkens voor je uit lijken te schuiven.

Ik hoorde eens tijdens een dienst in het gebed de gemeente voor God beschreven worden als ‘mensen van goede wil’. Als dat waar is dan opent onze wil en ons verlangen de weg naar eenheid. Toch denk ik dat het genuanceerder ligt. De afgelopen tijd heb ik herhaaldelijk Johannes 17 gelezen. Vlak voordat Jezus het Pascha de diepste betekenis ging geven verzekerde hij zijn metgezellen ervan dat Hij bij hen zou blijven. Zoals Jezus een is met God de Vader, is hij dat ook met hen die Hem gegeven zijn. Als je door Hem bewaard bent heb je afstand mogen doen van je goede wil. Als pionier ben je op pad gegaan. Vol verwachting en hoop. Geheiligd door de waarheid van Gods woord en in de wetenschap dat Jezus Zelf bidt voor jou en voor hen die door jouw woord in Hem zullen geloven, Johannes 17:20. ‘Opdat zij allen een zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’, vers 21.

Levenswandel

In de praktijk van het pionieren is er ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen om aan te sluiten bij mensen die een verlangen voelen naar verdieping in het leven. Die misschien wel met een verlangen naar God rondlopen. Wat dan echt raakt is niet het mooie programma dat je biedt maar een gevoel van warmte en verbinding waarbij mensen gezien worden. In alle eenvoud proberen we bij Levensboom hier dichterbij te komen tijdens Levenswandel. Met elkaar in stilte door het bos wandelen waarbij we mediteren over een bijbeltekst. Wanneer het hart en de zinnen zo tot rust gekomen zijn is er opening om dieper te gaan. Aan de picknicktafel gaan we met elkaar in gesprek en sluiten af met gebed. Deelnemers ervaren dat er hier een samenkomen is in de zoektocht naar vrede en vreugde in het leven.

De Heilige Geest verbindt alle gelovigen tot een gemeenschap. Het zoeken naar eenheid is niet iets onmogelijks, maar een heilige opdracht waarbij Jezus ons troost door te laten weten dat Hij daarbij Zelf voor ons bidt, wetend dat het ons gegeven moet worden. Als je eenheid ervaart in je pioniersplek, binnen het team of met de deelnemers, proef je iets van het koninkrijk van God.

Simone van der Lans – pionier Levensboom in Zutphen

Simone van der Lans deelt in een serie van zes blogs over het reilen en zeilen van pioniersplek Levensboom. Dit is haar vierde blog.