Een mooie match?

Over vrijzinnigheid en pionieren

De relatie tussen het vrijzinnig gedachtegoed en het pionieren zoals dat binnen de PKN vorm heeft gekregen, lijkt op het eerste gezicht niet vanzelfsprekend. De ‘‘bekeringsdrang’ die al dan niet terecht kleeft aan het pionieren, doet bij vrijzinnigen de haren overeind staan. Daarentegen huivert een deel van de pioniers bij het ‘vage’ en het zoekende van de vrijzinnigheid. Toch liggen beide bewegingen veel dichter bij elkaar dan je zou denken. Beide definiëren kenmerken zichzelf als ‘beweging’, beide richten zich naar buiten en laten zich bepalen door de context, beide willen eigentijds zijn, beide hebben moeite met ambtelijkheid en beide zijn praktisch gericht.

De relatie is ook weerbarstig. De pioniersbeweging is explicieter in het brengen van ‘heil’, en is gericht op het vormen van geloofsgemeenschappen. De vrijzinnigheid is zeer bescheiden in wat zij wil betekenen, kent een zekere naar binnen gekeerdheid, en is wars van bekeringsdrang. Wat kunnen ze van elkaar leren?

Klik hier om het volledige artikel (PDF) te lezen.

Anneke van der Velde