Een gesprek over grenzen

Een Marokkaanse vrouw vertelt haar verhaal. In Dubai waar ze een periode woonde,  begon haar man steeds meer interesse te tonen in het christelijk geloof. Hij las er over en zij liet hem zijn gang gaan. Hij kreeg een baan in Nederland en nam de kinderen mee. Zij bleef nog een periode in Marokko en volgde later.
In Nederland ontdekte ze dat hij en de kinderen anders waren dan voorheen. Ze waren betrokken bij een kerk en dat deed hen goed. Maar zij stond alleen. Ze stond op afstand van hen. Het brak haar en bracht verdeeldheid in hun huwelijk. Ze was boos op de Jezus die haar had gescheiden van haar man en kinderen.
De debatten die ze voerde met haar man over waarom het ene geloof beter is dan het andere leverde niet veel op. Toen hij haar uitnodigde de Bijbel te lezen kwam er vrede in haar hart.  

De Marokkaanse vrouw vertelt dit verhaal tijdens de bijeenkomst van het nichenetwerk voor multiculturele pioniersplekken. Het laat iets zien van hoe een vrouw uit een andere cultuur het christelijk geloof in Nederland verkent. Aan de hand van haar verhaal en de ervaringen van de deelnemers ontstaan er gesprekken over het voeren van een geloofsgesprek tussen culturen. Van deze wisselwerking is veel te leren. Drie lessen deel ik graag.

Les 1: Voer het geloofsgesprek ook in gezinsverband

De netwerkdag staat in het teken van het voeren van een geloofsgesprek met mensen uit een andere cultuur. Het verhaal van de Marokkaanse lijkt mensen juist te ontmoedigen dit  gesprek te voeren. Dat is niet haar bedoeling. Wel illustreert ze wat voor een impact het kan hebben op een gezin als enkele leden het christelijk geloof gaan verkennen. Voorkom daarom het geloofsgesprek alleen één op één te voeren. Iedereen maakt deel uit van een groep. Dat is niet altijd familie, maar kan ook een gemeenschap van landgenoten zijn.  Wees bewust van de groepen waar mensen bij horen en betrek deze in de gesprekken over geloven.

Les 2: Spreek met gepaste overtuiging

In westerse culturen zijn we ontwend om publiekelijk absolute waarheden uit te spreken. Het postmodernisme heeft ons beïnvloed en geleerd dat als we deze waarheden hebben we ze beter voor ons zelf kunnen houden. We horen de overtuiging van de ander volop te respecteren. In het gesprek met mensen uit een andere cultuur kan dit in de weg zitten. Niet in elke cultuur is er altijd respect voor de overtuiging van een ander. Het is ook niet vreemd deze te weerleggen door absolute waarheden uit te spreken. Als jouw leven om Christus draait, spreek dat af en toe eens uit en zeg gerust: “Jezus is Heer.”

Les 3: Daag mensen uit om vooral de Bijbel te lezen

Een geloofsgesprek kan al snel uitmonden in een debat over de vraag waarom het ene geloof overtuigender is dan het andere. Dan kunnen er ook vragen op tafel komen die niet zomaar te beantwoorden zijn. Het christelijk geloof is in veel gevallen niet enkel in een paar woorden uit te leggen. Tijdens de netwerkdag vertelden niet-Nederlandse mensen dat het lezen van de Bijbel hen het meest geholpen heeft het christelijk geloof te verkennen. Voer dus niet alleen het gesprek over het geloof, maar lees ook (samen) de Bijbel.

Maarten Atsma

Voor verdere verdieping

Boeken

Ik zocht Allah en vond Jezus, van Nabeel Qureshi

Allah of Jezus?, van Nabeel Qureshi

Website

www.isaruhallah.nl

Foto: www.istockphoto.com