Drie werkvormen om het taboe op ongewenst gedrag bespreekbaar te maken

Ongewenste intimiteiten, misbruiksituaties, #metoo-affaires; ook in pioniersplekken kunnen we daar mee te maken krijgen. Recent onderzoek wijst uit dat driekwart (73%) van de vrouwelijke respondenten uit christelijk Nederland te maken heeft gehad met geweld. Ook mannen (57%) kunnen het slachtoffer worden van allerlei vormen van lichamelijk, psychisch en seksueel geweld.

Doorbreek het taboe

Meestal lopen mensen niet te koop met hun ervaringen van onveiligheid of geschondenheid. Er rust een taboe op het bespreken van onderwerpen als seksueel misbruik of ongewenste intimiteiten. Maar ook andere vormen van onveiligheid zijn op z’n zachtst gezegd spannend om aan te kaarten. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin iemand met verbaal geweld of agressief gedrag gehoorzaamheid afdwingt. Of aan iemand die zijn of haar positie gebruikt voor eigenbelang ten koste van anderen.

Praat erover

Taboes doorbreken doe je samen. Dat kan door als pioniersteam het onderwerp zelf aan de orde te stellen. Hieronder staan drie manieren waarop je dat kan doen:

  1. Een veilig gesprek Aan de hand van een casus bespreek je de broosheid van veiligheid en eigen ervaringen van (gebrek aan) veiligheid. De werkvorm staat onder ‘veilige gemeente’ op www.protestantsekerk.nl en is gericht aan kerkenraden. Deze werkvorm is  ook goed te gebruiken in het pioniersteam.
  2. Open sfeer (PDF) Een open sfeer is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid. Door deze gesprekshandleiding denk je na over wat daarvoor nodig is. Ook sta je stil bij je eigen jeugdwerk: In hoeverre is daar een open sfeer? Deze handleiding is ontleend aan het materiaal van ‘veilig jeugdwerk’.
  3. Wat kan wel? Wat kan niet? (PDF) Grenzen zijn voor iedereen verschillend. Aan de hand van een aantal (voorbeeld)situaties start je een gesprek hierover. Een aantal richtlijnen kan je helpen grenzen te bewaken en veiligheid te waarborgen.

Voor meer informatie over ‘veilig pionieren’ kun je terecht op www.protestantsekerk.nl/veiligpionieren.

Of neem contact op door te bellen (030 880 1880) of een mail te sturen naar info@protestantsekerk.nl.