‘De pioniersplek van…’ (5)

Hoe pionieren Bram van Putten en Gerrit van der Kolk.
in tijden van corona?

In deze wekelijkse rubriek vertellen we hoe verschillende pioniers omgaan met de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze week De Stroom met Bram van Putten en Gerrit van der Kolk.

Vertel eens wat over pioniersplek de Stroom?

Pioniersplek De Stroom in Kampen richt zich op jonge gezinnen, die God willen leren kennen en Jezus willen volgen. En hoe je dat in de praktijk doet, in woord en daad. Belangrijk is elkaar ontmoeten, op een vrijblijvende, netwerkachtige manier. We maken gebruik van een schoolgebouw, waar we een keer per twee weken een viering houden.

Wat is de impact (van de maatregelen om corona te bestrijden) op je pioniersplek?

Veel activiteiten zijn stilgevallen. Vooral de fysieke bijeenkomsten en de informele en spontane ontmoetingen tijdens Stroomdiensten missen we! Er zijn geen vieringen en sportactiviteiten meer, ook de Alpha-cursus en losse activiteiten, zoals stiltewandelingen en kledingmarkt zijn gestopt.

Hoe ga je daarmee om? Hoe ziet een dag pionieren er nu uit? 

Wat we zijn gaan doen is online vieringen organiseren. De foto laat een Zoom-dienst zien vanuit een huiskamer. Zo krijg je een inkijkje bij elkaar thuis, wat je anders niet zo snel zou hebben. Verschillende mensen leveren een aandeel aan de viering, in de gebeden en bij de muziek. Dat levert een grotere variatie op dan voorheen tijdens de dienst. Er kijken ongeveer 60 huishoudens naar de vieringen. Dat is een serieuze groep; reken maar uit: 65 keer gemiddeld 2,5 persoon…

Ook zetten we een gebedsketting op waarbij we 24/7 bidden. We bidden dan voor De Stroom, voor de wijk, voor de mensen die er wonen, voor mensen op ic’s, enzovoort.

De stuurgroep vergadert tegenwoordig via Zoom. Behalve de reguliere vergaderonderwerpen nemen we ook de tijd om te praten over persoonlijke gevolgen van deze corona-tijd.

Heeft deze (corona)crisis ook iets nieuws opgeleverd?  

We hebben online kringen opgezet. Per kring doen ongeveer vier gezinnen mee. Er is hier belangstelling voor van mensen die niet per se naar een dienst kijken, maar wel contact willen en op deze manier hun verhaal kwijt kunnen.

Wat we belangrijk vinden in deze tijd – en dat zou ik andere pioniersteams adviseren – is een soort omdenken. Leg elkaar geen druk op omdat je vindt dat er ‘iets’ moet. Doe datgene waar je kracht ligt en wat past bij jullie context. Wees tevreden met en dankbaar voor wat je nu kunt doen gegeven de omstandigheden. Voor ons zijn nu de online vieringen vanuit de huiskamer een prima alternatief.

Waar het ons omgaat – ook in deze corona-tijd – is het koninkrijk van God; we willen de Here God groot maken en Hem dienen, met onze talenten en onze beperkingen.