Hoe krijgen pioniersplekken een goede plek in onze kerk?

De praktijk van pioniersplekken leidt tot fundamentele vragen. Wat is eigenlijk een kerk? Is lidmaatschap verplicht? Mogen vrijwilligers iemand dopen of moet een predikant dat doen? Ook heeft een deel van de plekken behoefte aan zelfstandigheid; deze pioniersplekken lopen echter tegen organisatorische grenzen aan.

Op 15 november is er in de synode een verkennende bespreking over deze vragen. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen voor het omgaan met lidmaatschap, ambten, sacramenten en de kerkelijke organisatie. Ook wordt nagedacht over de essenties van kerkzijn en de minimale eisen waaraan een initiatief moet voldoen om straks een zelfstandige plek binnen onze kerk te krijgen.

Praat mee hierover

Na de synodebespreking is er in januari en februari 2019 een ronde ‘Mozaïek van kerkplekken’, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven. Er zijn bijeenkomsten in Drachten, Amsterdam Zuidoost, Dordrecht en in Apeldoorn. Meer informatie daarover is te vinden op deze site: www.protestantsekerk.nl/kerkplekken.

NormaalFormaat_PKN_009We hopen dat veel pioniers bij deze bijeenkomsten zijn, zodat ook jullie geluid goed gehoord zal worden. De reacties worden namelijk verwerkt in besluitvoorstellen voor de synode van april 2019.

Het is nu tijd voor een goed gesprek. De verwachting is dat er in april 2019 besluiten worden genomen. Je kunt ons ook altijd je feedback mailen of bellen natuurlijk! Mail je feedback naar Peter den Hoedt.

Meer informatie

Wil je meer weten? Je vindt op de genoemde site meer informatie, waaronder de resultaten van het eerdere praktijkonderzoek. Ook vind je er een voorproefje van het rapport dat in december verschijnt. Voor elke pionier de moeite waard om te lezen!