Onderzoek ‘Authentic faith’

Fresh expressions of church amongst young adults

Het Engelse onderzoek ‘Authentic faith – fresh expressions of church amongst young adults’ stelt dat de kerk faalt jongvolwassen (25 tot 34 jaar) te bereiken. Dit onderzoek neemt kerken onder de loep die tegen deze trend ingaan.

Het onderzoek levert het bewijs dat een aantal kerken jongvolwassenen van verschillende sociaal-economische en religieuze achtergronden wél succesvol bereikt. Deze kerken groeien. Toch neemt dit de zorg om het lage percentage jongvolwassenen in kerken (in vergelijking met het aandeel van jongvolwassenen in de bevolking) niet weg. Het onderzoek geeft daarom zeven aanbevelingen om deze groei te stimuleren en te faciliteren.

Vijf soorten kerk

De onderzoekers onderscheiden kerken met jongvolwassenen als doelgroep in vijf soorten. Elke groep is gedefinieerd door omvang en doelgroep, maar ook door activiteiten, context en de plaats die sacramenten krijgen. Op verschillende manieren uiten ze geloof en leggen verbinding met de doelgroep. De kerken die met name christenen en randkerkelijken bereiken maken gebruik van de meer traditionele kerkgebruiken in een modern jasje (diensten op zondag en kleinere groepen doordeweeks). Vaak zijn dit grotere en stabielere initiatieven.

Jongvolwassenen zonder kerkelijke ervaring en christelijke achtergrond zullen niet snel deelnemen aan deze kerkvormen. Zij zullen eerder aansluiting vinden bij contextuele vormen van kerk die herontdekken hoe sacramenten een plek in de gemeenschap kunnen krijgen. Dit zijn echter vaak kleine kwetsbare groepen die jongvolwassenen uit een breed cultureel en sociaal-economisch spectrum bereiken.

Bestaande kerk

De bestaande kerk speelt een belangrijk rol deze soms kwetsbare vormen te ondersteunen. Ze kunnen dit doen door het aanmoedigen van een variëteit aan kerkvormen en het afstaan van middelen. Dit kan om financiële support gaan, maar ook om het ter beschikking stellen van gebouwen. Een goede relatie tussen de bestaande kerk en deze vormen van kerk kan een verschil betekenen.

Het complete onderzoeksrapport (Engels) is hier te downloaden (PDF). Je kunt daar onder andere uitgebreid lezen over wat de vijf soorten soorten kerk voor jongvolwassenen onderscheidt, maar ook over de kwesties die ze delen.