ANBI-status: heb je die niet al?

Veel pioniersplekken werven geld. Een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan dan helpen. Het is namelijk aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Pioniersplekken zijn geen rechtspersoon en kunnen daarom geen eigen ANBI-status aanvragen*. Dat hoeft ook niet, omdat pioniersplekken onder de verantwoordelijkheid van de zendende kerkgemeente vallen. Gemeenten, diaconieën en classes van de Protestantse Kerk zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen en daarmee ook de pioniersplekken waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Wat moet je als pioniersplek dan nog doen?

  • Op de site van je pioniersplek kun je aangeven dat je een ANBI status hebt. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende tekst: Pioniersplek … is een project van … (naam zendende kerkgemeente). Deze gemeente heeft een ANBI-status  Giften ten behoeve van de pioniersplek zijn dus van de belasting aftrekbaar (indien de situatie van de gever dat toelaat). Let op: Als gevers de pioniersplek op willen zoeken in het ANBI-register, moeten ze dus ook zoeken op de naam van de zendende kerkgemeente.
  • De jaarrekening van je pioniersplek deel je met de zendende gemeente. De cijfers van de pioniersplek vallen namelijk ook onder de verantwoordelijkheid van de zendende gemeente. Wel kun je een afzonderlijke  bankrekening en fondsenwerving hebben. Stem dit goed af met je zendende kerkgemeente. 
  • De zendende kerkgemeente is verantwoordelijk voor het publiceren van een verkorte jaarrekening (inclusief de cijfers van de pioniersplek) op het internet. Op de site van je pioniersplek kun je daar naar verwijzen. 
  • Over en weer verwijzen is goed. Bij het publiceren van de jaarrekening kan de zendende kerk de volgende tekst opnemen: Pioniersplek … (naam en link naar site pioniersplek) is een project van … (naam zendende kerk).

Voor pioniersplekken is het dus niet zo heel ingewikkeld te voldoen aan een ANBI-status. Het meeste werk ligt bij de zendende kerkgemeente. 

Als pioniersplek kun je nog wel extra financiële transparantie bieden aan potentiële gevers. Dat kan door bij je rekeningnummer, ANBI-vermelding of geefvraag een overzicht te geven van je financiën. Daarvoor kun je de opzet (zie hier onder documenten) gebruiken die voor ANBI verplicht is: beknopt overzicht van je baten en lasten, wat je ermee gedaan hebt en wat je in het volgende jaar gaat doen. Dan krijgen gevers een idee waar het geld naar toe gaat. Ook wekt het vertrouwen.

Maarten Atsma (in samenwerking met Corine Noordzij – Thuis in Zuid Oost en Jaap Broekhuizen – dienstenorganisatie Protestantse Kerk)


*Sommige pioniersplekken zijn een stichting. In dat geval kun je wel een eigen ANBI-status aanvragen. Zie hier voor meer informatie.