Het licht breekt door

Adviesrapport over nieuwe gelovigen op protestantse pioniersplekken

De vraag naar hoe mensen vandaag de dag tot geloof komen leeft. Bij mij, een vers afgestudeerde HBO-theoloog die is opgegroeid in het hart van de bible-belt, maar ook de Protestantse Kerk in Nederland houdt zich hier mee bezig. Zeker nu ze zich sinds een aantal jaar actief bezighoudt met pionierswerk. Daarom besloot ik een onderzoek te doen naar bekering en evangelisatie op een aantal protestantse pioniersplekken die begeleid worden door de IZB en het EWV.

Ik ben op onderzoek uit gegaan bij een aantal protestantse pioniersplekken om erachter te komen op wat voor manier mensen ‘tot geloof komen’ en wat daarin belangrijk is. Onderzocht is hoe pionierswerk uitwerkt in levens van mensen die God nog niet kenden. Wat zijn belangrijke factoren? Zijn er overeenkomsten te zien? Hiervoor zijn de verhalen van zeven volwassen mensen verzameld die vrij recent tot geloof gekomen zijn door toedoen van een pioniersplek. Er is een hoop over te zeggen en onderzoek doen naar bekering en evangelisatie is niet eenvoudig. Meer onderzoek en ervaring op het gebied van het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar God in een pionierende context is nuttig.

Bevindingen

Uit het onderzoek komen een aantal interessante zaken naar voren. Zo lijkt een gevoels- of gebedservaring vaak van groot belang in het proces van ‘tot geloof komen’. Er zijn vrijwel altijd mensen bij betrokken, en de pionier vervult een belangrijke rol in het duiden van gebeurtenissen en processen. De deelnemers hebben behoefte aan een heldere uitleg van het christelijk geloof. Ze willen graag weten ‘hoe het geloof in elkaar zit’. Een uitdagende theologische vraag ligt er op het gebied van het werk van de Geest in combinatie met andere processen, zoals het psychosociale. Is dat van elkaar te scheiden? Loopt het in elkaar over? En hoe kun je dit op een verantwoorde manier duiden in het begeleiden van toetreders? Onderzoek op dit vlak en toerusting van pioniers lijkt mij naar aanleiding van dit onderzoek een goede zet.

Klik hier voor een uitgebreider overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit hetadviesrapport ‘Het licht breekt door’.

Arne Maat

Foto: www.shutterstock.com