Begeleidingsopties

Extra ondersteuning bij het pionieren

Vanuit de landelijke kerk zijn er drie manieren om begeleiding te ontvangen. De eerste is ondersteuning bij de start van je initiatief onder begeleiding van een startbegeleider. De tweede is ondersteuning door een pionierbegeleider. Deze optie is alleen beschikbaar voor pioniersplekken die voor 1 juli 2023 van start  zijn gegaan. De derde optie is om deel te nemen aan een leerkring onder begeleiding van een mentor. We leggen hieronder de verschillende begeleidingsvormen toe. Alle begeleiding is alleen bestemd voor initiatieven die zich richten op het bouwen van een missionaire community.

Startbegeleiding

In het najaar van 2023 komt een groot online aanbod beschikbaar van programma’s die teams zelfstandig kunnen gebruiken om een pioniersplek te starten. Mocht je niet zeker weten of een pioniersplek bij je past, ga dan eerst met je team/kerkenraad naar de orientatiedag (voorjaar 2024, in ontwikkeling).

Mocht je er niet uitkomen met het online materiaal, dan kun je een aanvraag doen voor aanvullende begeleiding. De omvang van deze begeleiding hangt af van jullie locale situatie en zal in overleg met de startbegeleider verder ingevuld worden. Je komt in aanmerking voor startbegeleiding wanneer je voldoet aan een of meerdere van de onderstaande criteria:

 • Je initiatief richt zich op jonge generaties (onder de 40 jaar), een interculturele doelgroep of een doelgroep die nu niet of nauwelijks in de kerk vertegenwoordigd is.
 • Je initiatief bevindt zich in een regio waar de kerk niet of nauwelijks meer vertegenwoordigd is
 • Je initiatief heeft een begroting van 20.000 euro of meer per jaar of heeft een betaalde kracht in dienst
 • Je initiatief is interkerkelijk georganiseerd of het lukt niet om verbinding met de lokale Protestantse Kerk te leggen, terwijl jullie dit wel willen.

Denk je in aanmerking te komen voor startbegeleiding, vul dan hier het aanvraagformulier in.

Leerkring onder begeleiding van een mentor

Een leerkring bestaat uit 5 pioniersteams en wordt begeleid door een mentor. Een team commiteert zich voor de periode van een jaar voor de leerkring. De leerkring bestaat uit:

 • 4 ontmoetingen om samen met casussen uit de praktijk aan de slag te gaan. Elk team wordt ten minste 3 van de 4 bijeenkomsten verwacht. 2 bijeenkomsten zijn tijdens de netwerkdagen.
 • Intervisie voor de voortrekkers (evt. online), 4x per jaar
 • Evt. beperkte aanvullende begeleiding op locatie door de mentor wanneer de leerkring, netwerkdagen en het online aanbod niet toereikend is

In september 2023 zijn er 6 leerkringen van start gegaan. Je kunt je t.z.t. aanmelden met je team voor de leerkringen die in september 2024 gaat starten. Voor meer info, mail naar pionieren@protestantsekerk.nl.

Pionierbegeleider (alleen voor 1 juli 2023 gestarte pioniersplekken)

Driehoek pioniersbegeleider De pionierbegeleider richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van de pioniersplek én op de relaties met de lokale en de landelijke kerk. De begeleider stimuleert reflectie en kruisbestuiving. Dat krijgt onder andere vorm door gesprekken met het pioniersteam en de kerkenraad. Ook kan de pionierbegeleider processen begeleiden die raken aan de kerkorde, zoals bij doop en avondmaal.

Er is ruimte voor circa vijf contactmomenten van een dagdeel per jaar. Deze worden meestal als volgt ingevuld:

 • Een sessie met het pioniersteam om te reflecteren op de ontwikkelingen.
 • Eén of twee keer doorpraten met de voortrekker van jullie pioniersteam.
 • Het begeleiden van een overleg met bijvoorbeeld de kerkenraad of op een gemeenteavond.
 • Een praktijkgerichte verwerking van een kernthema tijdens de pioniersdagen.
 • Het begeleiden van het doorgaande proces van reflecteren, evalueren, financieel verantwoorden en komen tot vervolgbesluiten met de partners.
Kosten?

De kosten worden tot € 1.800 per jaar vergoed door de Protestantse Kerk.