Agenda

Alle data op een rij

Door coronamaatregelen zijn evenementen de komende periode geannuleerd. Zodra er weer ruimte komt en het veilig is, maken we nieuwe data hier bekend.

Verkendagen pionieren (oriëntatie op pionieren)

Als je interesse hebt in pionieren, dan is de verkendag iets voor jou. Je krijgt allerlei informatie over pionieren, een pionier vertelt over zijn/ haar praktijk en je hebt de gelegenheid om door te praten. Je bent van harte welkom!

Luisterdag (voor startende teams)

Een paar keer per jaar is er een luisterdag voor teams die van start willen gaan met pionieren. Je kunt alleen aan een luisterdag deelnemen wanneer je al contact hebt gehad met een begeleider. Heb je nog geen begeleider? Mail dan naar Erik Verwoerd.

Pionierstraining (voor bestaande pioniersteams)

Drie keer per jaar is er een pionierstraining voor pioniersteams die van start zijn gegaan. Je ontmoet pioniersteams uit heel Nederland. Er is ruimte voor gesprekken binnen je team en met anderen. Een mooie tijd voor inspiratie, leren en ontmoeting.

  • zaterdag 1 oktober 2022: start om 10:00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) tot uiterlijk 17.00 uur
Cursus doop en avondmaal

Ben je pionier en geen predikant? Heb je de wens te dopen en avondmaal te vieren op je pioniersplek? Dit is mede mogelijk door een procedure en training van drie ochtenden.