Agenda

Alle data op een rij

Verkennend gesprek

Wanneer je je oriënteert op het starten van een pioniersplek, kun je mailen naar pionieren@protestantsekerk.nl. Er is op dit moment veel in ontwikkeling, waardoor de informatie op de website niet altijd klopt. Wel kunnen we zeggen dat er in het voorjaar (2023) de eerste online leermodules beschikbaar komen voor pioniers. Ook zal er vanaf juni 2023 de mogelijkheid zijn om mee te doen met een leerkring (5 pioniersteams die een jaar samen optrekken onder begeleiding van een mentor en van elkaar leren).

Pioniersdagen

Twee keer per jaar is er een pioniersdag. In maart 2023 zal dit nog zijn voor teams van bestaande pioniersplekken, maar in oktober wordt deze dag ook opengesteld voor mensen die pionieren, maar niet bij een pioniersplek betrokken zijn. Je ontmoet pioniersteams uit heel Nederland. Er is ruimte voor gesprekken binnen je team en met anderen. Een mooie tijd voor inspiratie, leren en ontmoeting.

  • Zaterdag 11 maart 2023 (alleen voor teams van pioniersplekken)
    • Start om 10:00 uur (inloop vanaf 09.15 uur) tot uiterlijk 16.00 uur. Meer informatie volgt.
  • Zaterdag 14 oktober 2023 (voor iedereen die pioniert, ook zonder formele pioniersplek)
    • Start om 10:00 uur (inloop vanaf 09.15 uur) tot uiterlijk 16.00 uur. Meer informatie volgt.
Cursus doop en avondmaal

Ben je pionier en geen predikant? Heb je de wens te dopen en avondmaal te vieren op je pioniersplek? Dit is mede mogelijk door een procedure en training van drie ochtenden.