Voor beginners

Een introductie op pionieren

Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is er één van. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure. De synode van de Protestantse Kerk besloot in 2012 ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. In de praktijk zijn er al ruim honderd initiatieven ontstaan.

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn voor mensen die niet naar een kerk gaan. Zo simpel is het. Daarbij hanteren we drie uitgangspunten:

  • Afstemming op de context (door te luisteren naar wat er speelt)
  • Werken vanuit gedeeld geloof (om te beginnen binnen het pioniersteam)
  • Duurzame gemeenschapsvorming (gericht op de langere termijn)
Hoe ontstaat een pioniersplek?

Bij pionieren gaat het niet om zomaar een leuke activiteit, maar om het zoeken (en vinden) van een nieuwe vorm van kerkzijn. En dan met mensen die tot voor kort eigenlijk nooit meer in een kerk kwamen. Zo’n nieuwe vorm kan zich in de loop van enkele jaren ontwikkelen. De pioniersreis biedt daarbij wat oriëntatie in een complexe praktijk.

De pioniersreis

Het initiatief voor een pioniersplek kan beginnen bij één of twee mensen met een missionair verlangen. Mensen van het landelijk team kunnen je helpen om dat verder te brengen.

Waarom pionieren?

Nog geen vijftig jaar geleden aten we bijna alleen aardappelen en groente. Nu eten we wraps, sushi, noodles en meer. Een beeld dat illustreert dat Nederland veel diverser is geworden. Dat geldt ook voor hoe we in het leven staan en hoe we de kerk beleven. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de bestaande vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders bereiken. Door allerlei verschillende pioniersplekken willen we méér mensen laten ontdekken wat het evangelie inhoudt. En we hopen dat pioniersplekken worden tot frisse inspiratiebronnen voor de kerk in Nederland.

Allerlei vormen

Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een huiskerk; ouders die samen met hun kinderen zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren. Het kan allemaal. Wees creatief! Neem deze praktijkverhalen eens door om je te laten inspireren.

In de visienota van de Protestantse Kerk in Nederland staat hierover:

Als het gaat om de vormen van de christelijke gemeenschap is het van belang dat er pluriformiteit is. Er is het ‘traditionele’ kerkelijke leven, waar voor velen de inwijding in het geloof plaatsvindt en dat daarom blijvende ondersteuning verdient. Er zijn daarnaast nieuwe vormen van kerk (fresh expressions of church) aan het ontstaan. Dat zijn gemeenschappen die toegankelijk zijn voor tijdgenoten die zich om wat voor reden dan ook niet bij bestaande gemeenschappen voegen. Deze nieuwe vormen moeten niet onnodig belast worden met bestaande kerkelijke gewoonten, structuren en organisatie. Ze moeten de kans krijgen te ontstaan en te groeien op een wijze die recht doet aan de mensen die er onderdeel van uitmaken.

Ter verdieping

Er zijn verschillende artikelen en filmpjes beschikbaar voor wie zich oriënteert op pionieren: