Delft, Leefgemeenschap Taste

Levens delen met mensen uit de wijk

Taste is een leefgemeenschap in de dichtstbevolkte wijk van Nederland. Wat begon met een droom om in een leefgemeenschap Gods liefde te delen met elkaar en anderen, kreeg concreet vorm toen een pand beschikbaar kwam.

Al snel werd de droom groter dan alleen samenleven. De bewoners van de leefgemeenschap willen hun leven delen met mensen uit de wijk. Nu wordt er elke vrijdag een gezellig koffiecaf√© georganiseerd in de sfeervolle ‘Haardkamer’. Hier kunnen wijkbewoners genieten van koffie, huisgemaakt gebak en is er ruimte voor ontmoeting van elkaar. Ook de tuin is beschikbaar voor de wijk. Zo bestaat de mogelijkheid om een klein moestuintje te huren, is er een vuurplaats en een klein speeltuintje voor de kinderen. Ook wordt er elke maand een huiskamerconcert gegeven.

De bewoners van de leefgemeenschap bestaan zowel uit singles als uit jonge gezinnen. Er zijn privévertrekken en gezamenlijke ruimtes. Iedere bewoner wordt gevraagd om zich minimaal een dagdeel per week in te zetten voor de buurt en een dagdeel voor de leefgemeenschap.

www.tastedelft.nl